Talk to an advisor

Phone: 021 203 14 00

consultant
  • Certinvest Logo
  • Investitii Online Logo
  • Certinvest Life Logo
  • Investitii Online

1 Mai 2018

01 May 1 Mai 2018

Începând cu 1 Mai 2018, SAI Certinvest lansează o nouă campanie promoțională, „Orientează-ți investițiile către Certinvest!”, în care acordă bonusuri lunare si extrabonusuri trimestriale investitorilor care vor subscrie lunar, timp de doi ani, o sumă de minim 100 de lei în fondul

deschis de investiții Certinvest Obligațiuni.

Astfel, investitorii care vor subscrie o sumă lunară, timp de 25 de luni consecutiv, în perioada 1 Mai 2018 – 31 mai 2020, fără a răscumpăra unitățile de fond astfel acumulate, primesc bonificații cumulate, care pot ajunge până la 4,3 % din cea mai mică sumă lunară depusă.

 

Horia Gustă, Director General Certinvest, declară: „Întotdeauna există soluții pentru investiții, important este ca utilizatorii de servicii financiare să se informeze corect pentru a alege în cunoștință de cauză formula de investiție care li se potrivește cel mai bine.

Campania promoțională pe care începem să o derulăm de la 1 Mai pe o perioadă de doi ani, oferă un exercițiu util pentru aceia care au un apetit scăzut la risc și care doresc să investească eficient și constant, pe termen lung; de aceea și spunem că „Punem banii la muncă pentru 2 ani”. Fondurile de obligațiuni și instrumente cu venit fix sunt „vedetele” pieței de capital, dacă ne raportăm la volumul activelor și la numărul investitorilor*.

Privind din această perspectivă, credem că bonusurile și extrabonusurile oferite de Certinvest în această campanie promoțională, vor încuraja investițiile, o dată în plus.”

 

Regulamentul promoției este disponibil la adresa http://investitii.certinvest.ro/promotie2018/ , iar informații despre fondul deschis de investiții Certinvest Obligațiuni puteți accesa pe pagina noastră de site https://investitii.certinvest.ro/

Investițiile pot fi realizate online, prin platforma de investiții https://www.investonline.ro/ prin telefon (021 203 14 30 / 021 203 14 31) sau la sediul SAI Certinvest, comisionul de subscriere fiind zero, indiferent de modalitatea aleasă.

 

*Conform datelor Asociației Administratorilor de Fonduri din Romania, aaf.ro, la data de 31 martie 2018.

 

Pentru informaţii suplimentare,

Monica Eftimiu – Specialist Marketing Certinvest, monica.eftimiu@certinvest.ro, tel.:0723 678 280,

 

Notă pentru editori:

FDI Certinvest Obligaţiuni – fond deschis de investiții autorizat de ASF prin Decizia 2149/04.05.2004, înscris în Registrul ASF cu numărul CSC06FDIR/400016 din data de 04.05.2004.

Depozitarul FDI Certinvest Obligațiuni este BRD – Groupe Societe Generale, persoană juridică română cu sediul în București, Sector 1, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/608/1991, Cod unic de înregistrare RO361579, telefon: 021.200.83.72; fax: 021.200.83.73, adresa web: www.brd.ro. Depozitarul a fost autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiarã (fosta Comisie Naţionalã a Valorilor Mobiliare – C.N.V.M.) prin Avizul nr. 249/29.11.2005 şi înregistrat cu numărul PJR10DEPR/400007 în Registrul Public al A.S.F.

 

Citiți prospectul de emisiune și informațiile cheie destinate investitorilor înainte de a investi în acest fond. Acesta este disponibil gratuit în limba română la sediul Certinvest și pe pagina de internet investitii.certinvest.ro.

Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

 

SAI Certinvest a fost înfiinţată în anul 1994 şi s-a impus ca una dintre cele mai inovatoare companii de pe piaţa românească de administrare de investiții, oferind clienţilor săi alternative profitabile pentru economiile lor, precum şi o gamă largă de soluţii de investiţii, diversificate pe clase de active. În prezent, are în administrare active de peste 234 milioane lei*, distribuite în 6 fonduri deschise de investiții, 3 fonduri de investiții alternative și 271 portofolii private administrate.

 

*Conform datelor Asociației Administratorilor de Fonduri din Romania, aaf.ro, la data de 31 martie 2018.