Talk to an advisor

Phone: 021 203 14 00

consultant
  • Certinvest Logo
  • Investitii Online Logo
  • Certinvest Life Logo
  • Investitii Online

La an nou fiscal, nouă Declarație unică de depus

28 Jan La an nou fiscal, nouă Declarație unică de depus

Ca la fiecare început de an, ANAF a publicat în Monitorul Oficial din data de 23 ianuarie 2020 noul model al Declarației unice de regularizare a impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor datorate pentru anul 2019, precum și de estimare a venitului și contribuțiilor aferente anului curent 2020.

Obligativitatea depunerii Declarației unice există în cazul persoanelor fizice ce realizează venituri non-salariale din surse precum: activitățile independente, drepturile de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor (sau, altfel spus, închirierea unui număr de până la 5 imobile, inclusiv), transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate şi din transferul aurului financiar, ș.a. Pe această din urmă categorie de surse de venit, fiind de interes pentru toate tipurile de investitori în active financiare, o vom analiza mai îndeaproape. Însă, înainte de acest lucru, să trecem pe scurt în revistă caracteristicile principale generale ale impunerii veniturilor prin Declarația unică.

Există trei tipuri de “dări” ce se realizează către stat ca urmare a depunerii aceastei declarații. Primul este impozitul pe venitul net realizat, calculat prin aplicarea procentului de 10% la valoarea diferențelor dintre încasările brute și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora (fie forfetare, fie stabilite în sistem real, pe baza evidențelor contabile). Celelalte două tipuri, contrbuțiile la asigurările sociale de pensii (CAS) și de sănătate (CASS), sunt condiționate de realizarea unei valori a veniturilor extrasalariale cumulate cel puțin egală cu valoarea a 12 salarii brute lunare minime, ceea ce înseamnă 24.960 lei în cazul anului 2019 și 26.760 lei în cazul anului 2020. Astfel, în cazul unei valori ce se încadrează sub plafon, nu există obligativatea plății contribuțiilor, iar în cazul unei valori superioare plafonului, cotele contribuțiilor sociale datorate sunt de 25% pentru pensii și de 10% pentru sănătate.

Ceea ce este însă interesant aici este baza impozabilă la care se aplică aceste cote. În cazul contribuției sociale pentru pensii, contribuabilul optează dacă să aplice cota la valoarea bazei impozabile minime, egală cu plafonul, sau la valoarea unei baze impozabile superioare, aleasă de acesta. Având în vedere că există o relație directă între valoarea contribuțiilor efectuate și pensia de care contribuabilul ar beneficia în viitor de la stat, datorată principiului contributivității pe baza căruia se determină valoarea pensiei, se poate argumenta că acest sistem de optare este adecvat și echitabil. Pe de altă parte însă, în cazul contribuției sociale pentru sănătate, valoarea bazei impozabile este fixă și egală cu plafonul, adică și valoarea contribuției sociale de sănătate este fixă, indiferent de nivelul de venituri realizat, aceasta fiind de 2.496 lei pentru anul 2019 și de 2.676 lei pentru anul 2020. Dacă în cvasiunanimitatea lor, impozitele din zilele noastre, chiar și în cazul contribuțiilor sociale de sănătate pentru angajați spre exemplu, sunt în relație directă cu nivelul veniturilor realizate, conform principiilor moderne de echitate fiscală, de la introducerea Declarației unice a apărut această excepție despre care, în mod curios, nu se face multă vorbire și care se pare că va continua să existe și pe parcursul anului 2020.               

Referitor la modalitatea de impunere a veniturilor din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, aceasta îi vizează pe toți investitorii de pe piețele financiare, fie că întreprind această activitate în mod direct, fie în mod indirect prin intermediul fondurilor de investiții. Pentru acest al doilea caz, societatea de administrare a investițiilor pune la dispoziția clienților săi o Fișă de Portofoliu din care reiese valoarea câștigului sau pierderii înregistrate pe parcursul anului fiscal din operațiunile de răscumparare a unităților de fond emise de fondurile de investiții administrate. Apoi, contribuabilului îi revine obligația de a completa și această sursă de venit în Declarația unică înainte de a o depune. Important este că și în cazul acestei surse de venit se poate beneficia de reportarea unei eventuale pierderi înregistrate într-un an fiscal și compensarea acesteia cu venituri obținute din aceeași sursă în următorii 7 ani fiscali consecutivi.

Termenul prevăzut pentru depunerea anuală a Declarației unice este 15 martie. Cu toate acestea, în cei doi ani precedenți, de la introducerea Declarației unice, acesta a fost amânat. Deocamdată nu a fost comunicată public vreo intenție de prorogare a acestui termen legal și pentru anul acesta, însă rămâne de văzut în perioada imediat următoare ce se va decide cu privire la acest aspect.

 

Vlad-Mircea Ionescu

Administrator de Risc, Certinvest