Fond de Investitii Alternative

Certinvest Actiuni

Informatii cheie

Moneda fond RON
Valoare unitate fond RON

1.23
Evolutie 12 luni
Clasa risc conform DICI 6
Risc de durabilitate Scazut
Perioada recomandata 3 ani
Administrator fond SAI Certinvest SA
Depozitar BCR SA
Data autorizare fond 01.07.2020

Performanta anualizata fond

Perioada

Obiectivele fondului FIA Certinvest Actiuni

Obiectivul strategic al fondului Certinvest Actiuni este aprecierea pe termen lung a capitalului investit prin identificarea de oportunitati care ofera randamente ajustate la risc superioare. Obiectivul specific este obtinerea unei performante superioare indicelui BET-FI al Bursei de Valori Bucuresti.

Certinvest Actiuni este constituit sub forma unei societati simple fara personalitate juridica, infintata pe baza contractuala, ca fond de investitii alternative de tip deschis conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 694/2014. Fondul se incadreaza in categoria F.I.A. de tip contractual specializat in investitii in actiuni (F.I.A.C.) destinat investitorilor profesionali, in conformitate cu prevederile art. 46 lit.g) din Legea nr.243/2019.

Durata recomandata de detinere a investitiei: minimum 5 ani.

Strategie investitionala

Strategia fondului de investitii alternative Certinvest Actiuni este de a atrage resursele financiare ale investitorilor profesionali, in scopul investirii acestora, in principal, in actiuni emise de FIA, infiintate ca societati de investitii listate, in conformitate cu prevederile cadrului normativ incident. Misiunea fondului este de a oferi investitorilor acces la potentialul de crestere al pietei de actiuni din Romania, in conditii de administrare profesionala a investitiilor si de diversificare, precum si minimizarea costurilor. Avand in vedere politica de investitii, Fondul se adreseaza investitorilor institutionali cu un apetit de risc peste medie.

Structura fond

Actiuni cotate 0.00
Depbanccertif
0.00
Sume in curs de decontare 0.00
Cont curent, sume in tranzit 0.00
Actiuni necotate 0.00
Alte sume OPCVM 0.00
Alte valori mobiliare 0.00
Obligatiuni
0.00
Dividende
0.00

Subscrierea unitatilor de fond

Strategia fondului de investitii alternative Certinvest Actiuni este de a atrage resursele financiare ale investitorilor profesionali, in scopul investirii acestora, in principal, in actiuni emise de FIA, infiintate ca societati de investitii listate, in conformitate cu prevederile cadrului normativ incident. Misiunea fondului este de a oferi investitorilor acces la potentialul de crestere al pietei de actiuni din Romania, in conditii de administrare profesionala a investitiilor si de diversificare, precum si minimizarea costurilor. Avand in vedere politica de investitii, Fondul se adreseaza investitorilor institutionali cu un apetit de risc peste medie.

Rascumpararea unitatilor de fond

Răscumpărarea parţială sau totală a unităţilor de fond se poate face în lunile ianuarie, martie, mai, iulie, septembrie și noiembrie ale fiecarui an calendaristic, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii se pot răscumpăra unităţi de fond, contravaloarea unităţilor de fond urmând a fi plătite în contul bancar indicat de Investitor.

Cererile de adeziune, subscriere si rascumparare se depun la sediul Administratorului.

Note legale

Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm să consultați documentele fondului, înainte de a lua orice decizie finală de investiții. Documentele sunt disponibile gratuit, în limba română, la sediul SAI Certinvest și pe pagina de internet www.certinvest.ro. Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. Investitia poate duce la o pierdere financiara, fara o garantie de recuperare a capitalului investit. Performantele viitoare fac obiectul impozitarii, in functie de situatia personala a fiecarui investitor.

Fondul de investiții alternative Certinvest Acțiuni a fost autorizat prin Autorizația ASF nr. 165/10.08.2021 și este înscris în Registrul ASF cu numărul CSC09FIAIP/400002 din data de 10.08.2021, fiind administrat de SAI CERTINVEST SA înregistrat în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) conform Atestatului nr. 40/21.12.2017. Depozitarul fondului este BRD-GSG.

Ai o intrebare? Suntem aici sa te ajutam!