Fond de Investitii Alternative

Certinvest Target 2035

Informatii cheie

valabile la data

Moneda fond RON
Valoare unitate fond RON

0.00
Evolutie 12 luni
Clasa risc conform DIE 2
Risc de durabilitate Moderat
Comision de subscriere 7.00%
Perioada recomandata 2 ani
Administrator fond SAI Certinvest SA
Depozitar BCR SA
Data autorizarii initiale 08.12.2008

Evoluţie VUAN

Export CSV

Documente Utile

Informatii utile

 • Nota informare investitori
 • Raport FIA Certinvest Target 2035
 • Raport semestrial 2023 FIA Certinvest Target 2035
 • Lista conturi colectoare

Persoane Fizice

 • Formulare actualizare date
 • Formular de adeziune
 • Formular de subsciere
 • Formular de rascumpaare

Persoane Juridice

 • Formular actualizare date
 • Formular de adeziune
 • Formular de subscriere
 • Formular de rascuparare

Obiective fond FIA Certinvest Target 2035

Obiectivul fondului il reprezinta obtinerea unor randamente superioare pe termen mediu si lung, precum si limitarea treptata a volatilitatii portofoliului prin cresterea graduala a expunerii instrumentelor financiare cu venit fix pe masura ce fondul se apropie de data tinta. Data tinta (2035) este data de la care fondul isi propune sa detină o alocare conservatoare a portofoliului, fara a mai avea expunere pe acțiuni si fonduri de acțiuni, investind in instrumente cu venit fix sau instrumente ale pietei monetare.

Strategie investitionala

Strategia de investitii a fondului Certinvest Target 2035 consta in plasarea resurselor financiare pe termen lung pe principiul diversificării si in reducerea treptata a expunerii pe active mai riscante (actiuni si titluri de participare cu expunere preponderent pe actiuni) pe masura ce fondul se apropie de data tinta, 2035.

Politica de investitii

Politica de investitii prevede investirea activelor in mod eficient, intr-o prima faza in proportie de 70% in actiuni si in titluri de participare tranzactionate care investesc preponderent in actiuni. Expunerea este diversificata la nivel global si are toleranta mai mare la risc în primii ani, cand orizontul investițional este indepartat. Alocarea activelor se reorientează treptat catre instrumente financiare cu venit fix, astfel incat riscul investitional sa fie redus pe masura ce data tinta se apropie.

Structura fond

Actiuni cotate
0.00
Depozite bancare si certificate de depozit
0.00
Sume in curs de decontare
0.00
Cont curent, sume in tranzit
0.00
Actiuni necotate
0.00
Alte sume OPCVM
0.00
Alte valori mobiliare
0.00
Obligatiuni
0.00
Dividende
0.00

Structura fondului Certinvest Leader la data

Grad de risc

Clasa-Risc-DIE4

FIA Certinvest Target 2035 este un fond lansat in anul 2023 şi nu are date istorice. Am încadrat acest produs la clasa de risc 4, care este o clasă medie de risc, in baza unei metode de calcul bazata pe un randament estimat a unui benchmark construit conform alocarii propuse. Aceasta inseamnă ca in cazul materializarii unor riscuri specifice in legatura cu detinerile fondului, acest fapt va determina pierderi potentiale de un nivel mediu in legatura cu investitia in acest produs. Acest produs nu include nicio protectie impotriva performantei viitoare a pietei si, prin urmare, puteti pierde partial sau integral investitia.

Subscrierea unitatilor de fond

Investitorii persoane fizice care au incheiat cu SAI Certinvest un contract pentru operatiuni cu unitati de fond prin internet pot efectua operatiuni de subscriere prin intermediul internetului, in cadrul platformei electronice pusa la dispoziţie la adresa www.InvestOnline.ro. Distribuirea prin internet catre potentialii investitori se va efectua in urma incheierii unui contract la distanta, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018. In cazul persoanelor fizice, prima operatiune de subscriere de unitati de fond se va face numai de catre titularul investitiei.

Nu se pot efectua operatiuni de subscriere in zilele de sambata si duminica, zile declarate ca sarbatori legale sau zile nelucratoare si in data de 31 decembrie a fiecarui an. In cazul in care, in perioadele mai sus mentionate, investitorii vor depune cereri de subscriere prin platforma electronica sau vor alimenta conturile colectoare, emiterea unitatilor de fond se va efectua la pretul de emisiune valabil la data inregistrarii cererii, respectiv urmatoarea zi lucratoare.

Fondul nu percepe comision de subscriere.

Rascumpararea unitatilor de fond

Investitorii Fondului pot depune cererile de răscumpărare a unităților de fond, la sediul Certinvest (in timpul programului de lucru) sau ȋn cadrul platformei electronice ȋn orice moment, anularea unităţilor fiind efectuată după cum urmează :

Rascumparari Certinvest Target 2035

Pretul de rascumparare a unitatilor de fond este calculat pe baza activelor din data inregistrarii cererii de rascumparare, pret certificat de catre banca depozitara. Anularea unitatilor de fond se va efectua in ziua lucratoare urmatoare inregistrarii cererii de rascumparare.

In zilele de sambata si duminica, zile declarate ca sarbatori legale sau zile nelucratoare si in data de 31 decembrie a fiecarui an nu se vor efectua operatiuni de rascumpărare de unitati de fond.

Pentru investitorii ce solicita transferul sumelor rascumparate in conturi bancare in alte valute, cheltuielile aferente transferurilor, schimburilor valutare, precum si alte costuri necesare, onorarii, plati conform cererii depuse de investitor, vor fi suportate de catre investitor din suma neta cuvenita acestuia. Investitorii isi asuma, in urma operatiunilor de rascumparare a unitatilor de fond, orice diminuare a randamentului obtinut din investitia in unitati de fond ale FIA Certinvest TARGET 2035 datorata efectuarii de plasamente investitionale pe o perioada mai mica decat cea recomandata in regulile fondului.

Plata contravalorii unitatilor de fond rascumparate va fi făcută in 2 zile lucratoare, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii formularului de răscumparare, prin virament bancar in contul bancar indicat de investitor în formularul de rascumpărare.

Fondul nu percepe comision de rascumparare.

Note legale

Aceasta este o comunicare publicitara. Va rugam sa consultati documentele fondului si Documentul cu informatii esențiale (DIE), înainte de a lua orice decizie finala de investitii. Documentele sunt disponibile gratuit, in limba romană, la sediul SAI Certinvest si pe pagina de internet www.certinvest.ro. Performantele anterioare nu prevad profiturile viitoare. Investitia poate duce la o pierdere financiara, fara o garantie de recuperare a capitalului investit. Performantele viitoare fac obiectul impozitarii, in functie de situatia personala a fiecarui investitor.

Fondul de investiții alternative Certinvest Target 2035 a fost autorizat prin Autorizația ASF nr. 2xx din data de xx.05.2023 și este înscris în Registrul ASF cu numarul CSC09FIAIR/4000xx, fiind administrat de SAI CERTINVEST SA înregistrat în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) conform Atestatului nr. 40/21.12.2017. Depozitarul fondului este BCR SA. Codul ISIN al fondului Certinvest Target 2035 este ROFIIN000xxx.

Ai o intrebare? Suntem aici sa te ajutam!