Talk to an advisor

Phone: 021 203 14 00

consultant
  • Certinvest Logo
  • Investitii Online Logo
  • Certinvest Pensii Logo
  • Certinvest Life Logo
  • Investitii Online
  • Pensia Mea Online

Obiect de activitate SAI Certinvest SA

5.1.(1) Domeniul principal de activitate: “Activitati de administrare a fondurilor” (cod 663 CAEN).
(2) Activitatea principală, “Activitati de administrare a fondurilor” (cod 6630 CAEN).
(3) Activitati secundare:
“6612 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare”
“6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare exclusiv activitati de asigurari si fonduri de
pensii”

5.2. Obiectul exclusiv de activitate al societatii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
privind piata de capital, respectiv OUG nr. 32/2012 si regulamentele ASF emise in aplicarea legilor, este
administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare stabilite in Romania sau in alt stat
membru.

Pe langa administrarea organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, societatea poate
administra, sub conditia autorizarii ASF, si alte organisme de plasament colectiv, denumite in continuare
AOPC pentru care acesta este subiect al supravegherii prudentiale.

Societatea va efectua si administrarea portofoliilor individuale de investitii, inclusiv a celor detinute
de catre fondurile de pensii, pe baza discretionara, conform mandatelor date de investitori, in cazul in care
aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2, alin (1), pct .11 din
Legea nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

5.3. Activitatile de administrare a portofoliilor colective ale organismelor aflate in administrarea
societatii constau in principal in:
a) administrarea investitiilor
b) desfasurarea de activitati privind:

1. servicii juridice şi de contabilitate aferente administrării de portofolii;
2. cererile de informare ale clientilor;
3. evaluarea portofoliului şi determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;
4. monitorizarea conformităţii cu reglementările în vigoare;
5. menţinerea unui registru al deţinătorilor de titluri de participare;
6. distribuţia veniturilor;
7. emiterea şi răscumpărarea titlurilor de participare;
8. ţinerea evidenţelor;

c) marketing si distributie;

5.4. Societatea va desfasura si urmatoarele activitati auxiliare si adiacente obiectului principal:
a) servicii conexe:
– consultanta de investitii privind unele sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2, alin (1),
pct 11 din Legea nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;
– activitatea de pastrare si administrare legata de titlurile de participare ale organismelor de plasament
colectiv.

Capital social 3.988.322,56 RON.

Conducerea Societatii :

Consiliul de Administraţie

Dragoș Cabat – Președinte

Corina Elena Cucoli – Membru

Nae Sorin Petre – Membru

Conducerea efectivă

Horia Gustă
Radu Buzea

Ofițer de conformitate:
Florentina Lavi – aprobat de A.S.F. prin autorizatia nr. 167/03.07.2014

Certinvest respectă şi menţine procedurile stabilite de prevederile legale în vigoare cu privire la administrarea promptă a reclamaţiilor primite de la investitori. Mai multe informaţii despre acestea sunt disponibile gratuit la sediul Certinvest.

Certinvest pune la dispoziția clienților o procedură de transmitere și soluționare a petițiior. Aceasta este disponibilă aici.