OBLIGATII FISCALE 2023

Stimati clienti,

Anul 2023 aduce modificări fiscale importante privind câştigurile obţinute pe piaţa de capital. Astfel, Legea nr. 142/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabilă de la 1 ianuarie 2023, vine cu următoarele modificări pentru clienţii rezidenţi fiscal români:

1.    Reducerea cotei de impozitare de la 10% la 1%

Cota de impozitare de 10% ȋn vigoare până la 31 decembrie 2022, aplicată câştigului net anual din activitatea de tranzacţionare, a fost redusă la 1% pentru veniturile obţinute din vânzarea instrumentelor financiare deţinute ȋntr-un termen mai mare sau egal cu 365 de zile, respectiv de 3% pentru veniturile obţinute din vânzarea instrumentelor financiare deţinute ȋntr-un termen mai mic de 365 de zile.
* Pentru determinarea perioadei de deţinere se aplică FIFO (primul intrat, primul ieşit). Pentru determinarea rezultatului din investiţii se aplică CMP (costul mediu ponderat).

2.    Impozitarea profiturilor din investiţii se va face la sursă

Calculul, reţinerea şi declararea, precum şi plata impozitului sunt ȋn sarcina SAI Certinvest SA. Astfel, vei fi degrevat de aceste etape care, până la finalul anului 2022, au fost in sarcina investitorilor. Ȋncepând din anul 2023, impozitul va fi reţinut pentru fiecare operaţiune pentru care se ȋnregistrează profit, la data tranzacţiei.

3.    Creşterea impozitului pe dividende de la 5% la 8%

Impozitul pe dividende creşte de la 5% la 8% şi se aplică veniturilor din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023. De asemenea, nu vor mai fi scutite de impozit dividendele plătite fondurilor de pensii administrate privat sau fondurilor de pensii facultative.

4.    Raportarea pierderilor din anii anteriori

Conform noilor prevederi, pierderile fiscale din anii anteriori nu se compensează şi nu se reportează.

5.    Modificarea bazei de calcul a contribuţiilor sociale de sănătate CASS

Conform noilor prevederi, se modifica baza de calcul a contribuţiilor sociale de sănătate CASS. Astfel, persoanele care obţin venituri din activităţi independente, drepturi de autor, contracte de activitate sportivă, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, agricultură, venituri din alte surse, sau venituri din străinatate, datorează CASS la o bază de calcul egală cu:

  1. nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară; CASS de plată este = 10% x 18.000= 1800 Lei.
  2. nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute pe ţară; CASS de plată este = 10% x 36.000= 3600 Lei.
  3. nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară. CASS de plata este = 10% x 72.000= 7200 Lei.

Ca si până acum, SAI Certinvest va comunica anual fiecărui client, prin mijloace electronice, informații cu privire la totalul câștigurilor sau pierderilor pentru tranzacțiile efectuate în cursul anului fiscal, cuprinzând și impozitul calculat și reținut la sursă.

Atentie! Pentru veniturile obtinute ȋn 2022 se aplică prevederile Codului fiscal din 2022. Modificările aduse codului fiscal din 2023 afectează veniturile obţinute ȋn cursul anului 2023. Termenul de plată al obligațiilor datorate, aferente anului 2023, este 25 mai 2024. Din acest motiv, pentru câştigurile obţinute ȋn anul 2022, similar ultimilor ani, SAI Certinvest va transmite fiecărui client fişa de portofoliu până la data de 28.02.2023, fiecare client având obligaţia să-şi facă singur declaraţia de impozit. Un ghid de depunere a declaraţiei unice poate fi găsit aici.

Notă: Modificările sunt aplicabile tuturor persoanelor care tranzacționează prin intermediari, societăți de administrare a investițiilor și de investiții autoadministrate, administratori de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali sau nerezidenți, care au în România un sediu permanent care are calitatea de intermediar.