Skip to main content

SOLUTIONAREA PETITIILOR

Dacă doriți să ne adresați o cerere, reclamație sau sesizare, vă rugăm să citiți Modalitatea de transmitere și soluționare a petițiilor.

Soluționarea alternativă a litigiilor

Potrivit prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă dintre consumatori și comercianți și Regulamentul ASF nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității SAL-Fin) în calitatea dvs. de consumatori, aveti dreptul de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor și de a accesa procedurile de solutionare alternativă a litigiilor în cazul în care vă exprimați în mod expres și voluntar opțiunea de soluționare prin această metodă pentru situațiile în care soluția comunicată nu răspunde în totalitate solicitărilor dvs. exprimate prin petiții.Pentru entitățile autorizate, reglementate și/sau supravegheate de ASF, consumatorii se pot adresa direct pentru soluționarea alternativă a litigiilor către Entitatea de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar nonbancar denumită SAL-Fin care, ca singură entitate în domeniile în care ASF are competență, vine în întâmpinarea consumatorilor de servicii financiare non-bancare.Misiunea SAL-Fin este de a organiza soluționarea extrajudiciară a litigiilor financiare non-bancare în materie de consum, interne și transfrontaliere, prin colaborare cu experți în domeniul financiar non-bancar (conciliatori), în mod echilibrat, într-un termen rezonabil și fără costuri pentru consumator, în funcție de procedura aleasă de părți prin care se poate propune sau se poate impune o variantă de soluționare a litigiului.

Rezolvarea litigiilor va fi gratuită, neexistand taxe judiciare de timbru sau alte taxe aferente procedurilor. Pentru cazurile în care sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, cheltuielile vor fi suportate de către partea care le solicită.Regulamentul de organizare și funcționare a SAL-Fin este disponibil aici.

Pentru mai multe informații cu privire la modalitatea de supunere a unui litigiu în atenția SAL-Fin, vă rugăm să consultați Ghidul SAL-Fin.