Talk to an advisor

Phone: 021 203 14 00

consultant
 • Certinvest Logo
 • Investitii Online Logo
 • Certinvest Life Logo
 • Investitii Online

Informare despre prelucrarea datelor personale la SAI Certinvest SA

 

Datorită intrării în vigoare a Regulamentului General privind Protecția Datelor (denumit “GDPR”), la data de 25 mai 2018, dorim – în calitate de operator – să vă informăm cu privire la politica SAI Certinvest SA referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, este în acord  cu  Regulamentul (UE) 2016/679 .

Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

 

Ce date cu caracter personal colectăm?

SAI Certinvest SA colectează și procesează, după caz, diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră: numele și prenumele si orice alte nume folosite (de ex. pseudonim); naționalitate; țara de origine; domiciliu/reședință; profesia; denumirea și locul desfășurării activității/ocupația; email; funcția publică deținută;  adresa de domiciliu și /sau de corespondență ; data și locul nașterii; vârsta; sexul, codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine; date privind actul de identitate; datele privind contul bancar; număr de telefon; cetățenia; identificatori online; rezidența fiscală; numele beneficiarului real. De asemenea, colectăm și prelucrăm și “date sensibile” despre dumneavoastră, cum ar fi date biometrice (înregistrarea vocii, în cadrul apelurilor telefonice, după caz).

 

În ce scop folosim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal ale investitorilor, reprezentanților legali sau convenționali ai investitorilor, împuterniciților și beneficiarilor reali sunt prelucrate în baza legislației aplicabile pentru a se conforma obligațiilor legale și/sau contractuale, precum:

 • administrarea investițiilor, evaluarea profilului de risc al investitorului; cunoașterea clientelei în vederea prevenirii si combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, precum și supravegherii punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale; respectării obligațiilor legale conform legislației în vigoare (ca de exemplu: obligații fiscale, contabile, de administrare, de arhivare);
 • trimiterea de informații referitoare la produsele, activitățile și evenimentele SAI Certinvest SA, în scop de marketing, în baza consimțământului acordat de dumneavoastră.

Consimțământul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing poate fi oricând revocat în scris la sediul SAI Certinvest SA sau prin e-mail la dpo@certinvest.ro .

SAI Certinvest SA prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate în mod direct, precum și datele pe care le generează pe baza acestora, respectiv: codul de identificare si datele operațiunilor efectuate de investitori.

 

Cine va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Conform legislației în vigoare, putem dezvălui o parte sau toate datele cu caracter personal către următoarele entități: autorități publice -Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF, instanțe de judecată, organe de politie), auditori financiari, banca depozitară, executori judecătorești, notari publici, avocați, precum și companiilor furnizoare de diferite servicii (servicii de curierat, managementul documentelor, întreținere, dezvoltare și suport IT etc).

 

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

 

Cum protejăm integritatea datelor cu caracter personal?

SAI Certinvest SA a implementat politici şi proceduri de securitate speciale pentru a proteja informaţiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, modificării sau distrugerii neautorizate a acestora.

 

Care sunt drepturile investitorilor și cum pot fi exercitate?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului, beneficiați de drepturi adiționale:

 

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii rămânând in continuare valabila;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

 

Cum puteți obține informații suplimentare?

Dacă aveți întrebări despre politica SAI Certinvest SA,  privind Regulamentul (UE) 2016/679, referitoare la modul în care se stochează și se prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, sau dacă doriți să vă modificați acordul privind prelucrarea datelor personale in scop de marketing, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor pentru SAI Certinvest SA, astfel:

 • Printr-o cerere depusă la sediul SAI Certinvest SA din Str. Buzești 75-77, etaj 10, Biroul 1, România
 • Prin poștă – la adresa mai sus menționată
 • Prin e-mail, la adresa: dpo@certinvest.ro

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Carater Personal – http://www.dataprotection.ro/