Fond de Investitii Alternative

Certinvest Leader

Informatii cheie

valabile la data

 

Moneda fondLEU
Valoare unitate fond
0.00
Evolutie 12 luni
Clasa risc conform DIE2
Risc de durabilitateModerat
Comision de subscriere7.00%
Perioada recomandata2 ani
Administrator fondSAI Certinvest SA
DepozitarBCR SA
Data autorizarii initiale08.12.2008

Evoluţie VUAN

Export CSV

Obiective fond FIAIR Certinvest Leader

Obiectivul fondului de investitii alternative Certinvest Leader este de a obtine o rentabilitate superioara cu 50% mediei ratei dobanzii la 12 luni oferite de primele 3 banci din Romania (dupa dimensiunea activelor) prin administrarea activa a resurselor financiare atrase in mod privat.

Durata recomandata de detinere a investitiei in acest fond este de minimum 2 ani.

Strategie investitionala

Certinvest Leader este constituit sub forma unei societati simple fara personalitate juridica, înfintata pe baza contractuala, ca fond de investitii alternative de tip deschis conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 694/2014. Fondul se incadreaza in categoria F.I.A. de tip contractual diversificat (F.I.A.C.) destinat investitorilor de retail, in conformitate cu prevederile art. 31 lit. a) din Legea nr.243/2019.

Strategia investitională a Fondului va urmări o plasare eficienta in instrumente financiare (in principal acțiuni si obligațiuni). Valoarea iniţială a unităţii de fond Certinvest Leader a fost de 1000 RON. Fiind un fond de investiţii alternative, emisiunea de unităţi de fond este discontinuă, astfel încât adeziunile şi răscumpărările în / din acest fond pot avea loc doar in anumite luni ale anului, între zilele de 1 şi 20.

Riscul de lichiditate al FIA Certinvest Leader este semnificativ, deoarece profilul mediu de lichiditate al investițiilor suport este considerabil mai scăzut decât frecvența obișnuită de răscumpărare a unităților fondului, iar lichiditatea oferită de FIA Certinvest Leader este condiționată de lichidarea activelor sale suport.

Structura fond

Actiuni cotate
0.00
Depozite bancare si certificate de depozit
0.00
Sume in curs de decontare
0.00
Cont curent, sume in tranzit
0.00
Actiuni necotate
0.00
Alte sume OPCVM
0.00
Alte valori mobiliare
0.00
Obligatiuni
0.00
Dividende
0.00

Structura fondului Certinvest Leader la data

Grad de risc

Incadrarea fondului de investitii alternative Certinvest Leader in categoria 2 pe scara de risc este determinata de evolutia anterioara a fondului, si este posibil sa se modifice in viitor, aceasta nefiind garantata. Categoria 2 pe scara de risc nu indica o investitie complet lipsita de riscuri. Incadrarea in categoria 2 pe scara de risc indica gradul de risc asociat investitiei in acest fond si se bazeaza pe nivelul de volatilitate inregistrat de valoarea unitara a activului net a fondului din ultimii 5 ani. Indicatorul nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre fond.

Subscrierea unitatilor de fond

Perioada de subscriere în acest fond reprezintă intervalul cuprins între zilele 1-20 ale fiecărei luni. Pentru a investi, trebuie să completati formularul de subscriere si sa-l depuneti la sediul SAI Certinvest, apoi sa faceţi un virament bancar într-unul din conturile colectoare bancare ale fondului Certinvest Leader. Comisionul de subscriere este de 7.00%. In conditiile în care investitia în fond este mentinută timp de cel puțin 730 de zile de la data emiterii titlurilor de participare, comisionul de subscriere poate fi negociat. Negocierea se materializează prin semnarea unui acord de investire în acest sens. In cazul în care investitorul răscumpăra titlurile de participare în cadrul termenului de 730 de zile, încălcând astfel conditia mentionată mai sus, acesta accepta faptul că va suporta bonificatia de comision acordată la momentul subscrierii. SAI Certinvest SA poate percepe comisioane de subscriere diferentiate pentru investitorii persoane fizice si juridice. Nivelul acestora poate să ajunga la 0 (zero) în functie de tipul investitorului, valoarea investită si perioada aferentă acesteia.

Rascumpararea unitatilor de fond

Investitorii Fondului au dreptul de a răscumpăra integral sau parțial unitățile de fond in fiecare an în lunile februarie, aprilie, iunie, august, octombrie și decembrie, între data de 1 si 20 (inclusiv) a fiecărei luni, contravaloarea unităţilor de fond urmând a fi plătite în contul bancar indicat de Investitor. În lunile ianuarie, martie, mai, iulie, septembrie și noiembrie din fiecarea an nu se pot rascumpara unități de fond.

Pentru a răscumpăra, trebuie să completaţi formularul de răscumpărare disponibil în secțiunea Formulare. Subscrierile și răscumpărările se pot efectua doar la sediul SAI Certinvest.

Comisionul de răscumpărare este zero.

Note legale

Aceasta este o comunicare publicitara. Va rugam sa consultati documentele fondului si Documentul cu informatii esențiale (DIE), înainte de a lua orice decizie finala de investitii. Documentele sunt disponibile gratuit, in limba romană, la sediul SAI Certinvest si pe pagina de internet www.certinvest.ro. Performantele anterioare nu prevad profiturile viitoare. Investitia poate duce la o pierdere financiara, fara o garantie de recuperare a capitalului investit. Performantele viitoare fac obiectul impozitarii, in functie de situatia personala a fiecarui investitor.

Fondul de investiții alternative Certinvest Leader a fost autorizat prin Autorizația ASF nr. 209 din data de 04.10.2021 și este înscris în Registrul ASF cu numarul CSC09FIAIR/400011, fiind administrat de SAI CERTINVEST SA înregistrat în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) conform Atestatului nr. 40/21.12.2017. Depozitarul fondului este BCR SA. Codul ISIN al fondului Certinvest Leader este ROFIIN000056.

Ai o intrebare? Suntem aici sa te ajutam!