Skip to main content

Se tot vorbește în ultima vreme despre faptul că cel mai important aspect atunci când tranzactionezi ( cumperi/ vinzi) acțiuni la Bursă de Valori București sau atunci când investești în fonduri de investiții românești este COMISIONUL pe care clientul/investitorul trebuie să îl plătească.

Deși opinia mea este aceea că, în principal, trebuie să urmărești valoarea adăugată serviciului prestat de societățile de intermediere financiară (SSIF-urile), respectiv de către societățile de administrare (SAI-uri), am decis să facem o trecere în revistă a comisioanelor practicate de intermediari. Voi face o analiză succintă, care poate va aduce informații menite să clarifice arhitectura pieței de capital din punctul de vedere al comisioanelor practicate.
Așadar, în măsură în care un investitor dorește să devină investitor la Bursă de Valori București, trebuie să apeleze la un intermediar numit în reglementările legale – societate de servicii de intermediere financiară (SSIF). Acest SSIF îți oferă serviciul de cumpărare/vânzare de acțiuni (nu ne vom referi și la alte instrumente financiare) contra unui comision de intermediere specificat în contractul care trebuie încheiat anterior tranzacționării.
La o scurtă analiză a comisioanelor practicate de SSIF-uri clienților de retail, am ajuns la concluzia că media se situează în jurul a 0,5% din valoarea fiecărei tranzacții. Există situații în care valoarea este mai mică sau mai mare și negociabilă în funcție de volumele de tranzacționare.

Scopul nostru este acela de a explica ce include acest comision și nu de a face afirmații despre cuantumul acestora. Totodată prezența analiză nu se dorește una exhaustivă, întrucât nu ne-am dorit să analizăm toate tarifele și comisioanele existente în arhitectura pieței de capital.

Așadar, pentru un SSIF comisionul de intermediere include, în linii mari, următoarele componente:

  • Comisionul ASF stabilit conform Regulamentului ASF 16/2014 – în cuantum de 0,06% din valoarea tranzacției de cumpărare ;
  • Comisionul BVB stabilit conform Listei de tarife și comisioane ( vezi bvb.ro) în cuantum de 0,035% la cumpărare acțiuni și 0,095% la vânzare acțiuni. Pe scurt dacă vrei să cumperi și la un moment dat să vinzi o acțiune – costul total este de 0,13%. La acestea se mai adaugă 0,95 lei pentru fiecare ordin executat de către un Participant .
  • Comisionul Depozitarului Central conform listei de tarife și comisioane (www.roclear.ro) este de 0,0085% și reprezintă comision-ul de compensare și decontare pe baza netă al acțiunilor .

La acestea se adaugă Fondul de Compensare a Investitorilor care trebuie achitat anual . El compensează până la limita de 20.000 euro eventuala fraudă a intermediarilor. Trebuie să știm că o posibilă scădere a prețului acțiunilor cumpărate nu intră în zona despăgubită de Fondul de Compensare.
Până acum putem doar să constatăm că toate comisioanele sunt calculate că și procent din volumul tranzacționat. De aceea și comisionul SSIF-ului este solicitat tot că și procent.

Să nu uităm un alt aspect important – marja de profit a SSIF-ului și costurile pe care acesta le are pentru a putea să funcționeze pe piață de capital. Informațiile despre profitul SSIF-urilor se găsesc în bilanțul acestora, disponibile în mod public pe site-ul Ministerului de Finanțe.
Mai trebuie avut în vedera faptul că un SSIF trebuie să achite o taxă pentru Depozitarul Central și BVB, de admitere că participant (în total 270.000 ron), precum și o taxă anuală de menținere a calității de participant (câte 1500 lei anual către fiecare dintre entitățile menționate anterior). De asemenea, către Autoritatea de Supraveghere Financiară taxa inițială este de 15.000 lei. Totodată, SSIF-ul trebuie să devină membru al Fondului de Compensare a Investitorilor.
În plus, un SSIF trebuie să aibă o structură organizațională bine definită, fiind o societate pe acțiuni avizată de ASF; așadar, dincolo de departamentele uzuale în astfel de societăți, SSIF-ul primește în componența sa, pe lângă Consiliul de Administrație și un ofițer de conformitate, un administrator de risc, un auditor intern și unul financiar, doi traderi – persoane cu responsabilități esențiale pentru bunul mers al activității și pentru transparența tranzacțiilor.

În concluzie, atunci când apreciem dacă aceste comisioane practicate de SSIF-uri sunt mici sau mari trebuie să analizăm cu atenție toți acești factori menționați mai sus. Bineînțeles, sunt multe aspecte care ar trebui revizuite, deoarece conform datelor oficiale la Fondul de Compensare a Investitorilor sunt prezente pe piață doar 19 SSIF-uri, iar în ultimii 12 ani a apărut un singur intermediar nou la Bursa de Valori București, în anul 2015.

Horia Gustă, Director General

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Informațiile cheie destinate investitorilor (DICI). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.