Skip to main content

Diversificarea este doar jumătate din efectul pozitiv pe care îl putem aduce portofoliului nostru investiţional pe termen lung.

Cealaltă jumătate este adusă de investirea de sume constante efectuată la intervale regulate de timp. Prin diversificare obţinem ameliorarea riscului asumat, iar prin investiţia la intervale regulate îmbunătăţim randamentul cumulat obţinut. În total, obţinem un randament mărit pe unitatea de risc asumat. Efectul de randament îmbunătăţit al investiţiei la intervale regulate de timp porneşte de la costul mediu ponderat de achiziţie obţinut.

Statistic, pieţele de acţiuni se află 70% din timp pe creştere şi 30% din timp pe scădere.

În cazul pieţelor de obligaţiuni, stabilitatea este semnificativ mai mare. Comparativ cu investiţiile făcute integral la începutul unei perioade de analiză, achiziţiile parţiale efectuate în perioadele de scădere ale pieţelor vor oferi, pe termen lung, un randament total mai bun al întregului portofoliu.

Cu titlu de exemplu, am dorit să simulăm randamentul ce ar fi fost obţinut în ultimii 5 ani printr-o investiţie regulată zilnică în suma egală (valoarea nominală nu este relevantă) într-un coş format 60% din indicele BET (cea mai bună referinţă pentru piaţa de acţiuni locală) şi 40% din indicele BROMA (indice Bloomberg al obligaţiunilor emise de statul român). Am comparat această simulare cu evoluţia celor doi indici mai sus amintiţi.
Pentru simplitate, nu am luat în calcul dividendele obţinute, respectiv reinvestirea acestora. Rezultatul obţinut este ilustrat în graficul alăturat.

Sursa: Simulare Certinvest

Nu am fost surprinşi să descoperim că acest portofoliu ar fi obţinut un randament foarte apropiat de clasa de active cu risc mai mare (respectiv acţiunile) în condiţiile unei volatilităţi întotdeauna aflate între cea a obligaţiunilor şi cea a acţiunilor.

Mai mult decât atât, am observat că randamentul final obţinut ar fi fost mai bun decât cel ce ar fi fost teoretic obţinut dintr-un portofoliu similar, dar cu investiţia integral efectuată la începutul perioadei de analiză (tip buy-and-hold). Randamentul acesteia din urmă ar fi fost egal cu media ponderată a celor obţinute de componentele sale.

Mai precis, ar fi fost egală cu 0,6*27,5% + 0,4*20,7% = 16,5% + 8,28% = 24,8%.

Diferenţa de 26,0% – 24,8% = 1,2% s-ar fi datorat efectuării de investiţii la intervale regulate de timp, în detrimentul efectuării investiţiei totale la începutul perioadei.
Pe lângă un randament mai bun pe unitatea de risc, investiţia la intervale regulate mai oferă şi alte avantaje:

  • disciplină – investiţia la intervale regulate implică economisirea la intervale regulate, iar adoptarea unui astfel de comportament financiar este una dintre regulile de bază pentru un viitor financiar fără griji;
  • confortul unei soluţii în condiţii de piaţă dificile – când pieţele ating maxime istorice, este greu de estimat evoluţia ulterioară a acestora; când pieţele sunt pe cădere accentuată, este greu de găsit confortul psihic pentru a lua decizii investiţionale; adoptarea unui comportament investiţional prestabiliteşte o soluţie foarte bună în astfel de situaţii.

Concluzie

Considerăm că investirea de sume constante, la intervale de timp regulate, este o politică investiţională optimă pentru investitorii de retail, mai ales pentru cei cu un orizont de timp investiţional lung, dar cu experienţă redusă pe piaţa de capital.

Cosmin Mizof, CFA, CAIA – Manager Departament Administrarea Riscului

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care  intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Informațiile cheie destinate investitorilor (DICI). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.