Skip to main content

Obligațiunile reprezintă instrumente prin care cineva care are nevoie de bani se împrumută cu dobândă de la persoane fizice sau juridice în schimbul promisiunii că la un moment dat sumele împrumutate vor fi returnate.

Cum funcționează obligațiunile?

Momentul dat la care banii imprumutați trebuie returnați îl reprezintă scadența finală. Până la scadența finală pot exista și scadenţe intermediare. Toate aceste aspecte legate de suma de bani care se împrumută, de dobânda la care se împrumută, de scadența finală sau intermediară se găsesc într-un prospect de emisiune.

Mai pot apărea în cuprinsul prospectului și garanții pe care cine are nevoie de bani le oferă persoanelor fizice sau juridice care împrumută în situația în care nu există suficiente fonduri pentru restituirea sumelor împrumutate. Nevoie de bani au: statul, orașele, consiliile județene și companiile private.

Aceste entități se numesc EMITENȚI DE OBLIGAȚIUNI atunci când se împrumută prin emitere de obligațiuni în schimbul banilor primiți. O categorisire simplă ne arată există obligațiuni de stat (se mai numesc și titluri de stat), municipale (aici intră orașele și consiliile județene) și corporatiste.

Persoanele fizice sau juridice care împrumută acești emitenți se numesc SUBSCRIITORI (întrucât operațiunea prin care ei împrumută se numește subscriere) sau OBLIGATARI (pentru că ei sunt deținători de obligațiuni). Aceste obligațiuni, atunci când sunt disponibile publicului larg, au nevoie de verificarea de către autoritățile statului, care verifică prospectul de emisiune pentru a vedea dacă Emitentul a menționat toate elementele, pentru a se lua o decizie investițională corectă de către subscriitori.

Autoritățile statului sunt reprezentate de Autoritatea de Supraveghere Financiară sau de Ministerul de Finanțe.

Toate tipurile de obligațiuni pot fi tranzacționate la Bursa de Valori București. Astăzi, cele mai multe obligațiuni tranzacționate la Bursa de Valori sunt cele emise de municipalități, printre care aș menționa Primăria Municipiului București, Primăria Orașului Alba Iulia sau Consiliul Județean Hunedoara.

Piața obligațiunilor

Numărul tranzacțiilor cu obligațiuni municipale sau de stat nu este unul important – ceea ce ne poate face să credem că cine a cumpărat aceste instrumente nu dorește să le vândă, păstrându-le până la scadență.

Există doar câteva titluri de stat tranzacționate întrucât Ministerul de Finanțe preferă titlurile de stat a căror subscriere se realizează prin Trezoreriile statului sau prin Poșta Română. Aș aminti în acest sens ultima emisiune de titluri de stat cu dobânda de 4,5% pentru 2 ani, care s-a derulat în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie 2018.

În schimb, observăm în ultima vreme un interes crescând al companiilor private pentru a emite obligațiuni listate în schimbul banilor subscrişi de investitori.

Astăzi, observăm obligațiuni listate la Bursa de Valori București emise de mari bănci internaționale (Internațional Investment Bank, Unicredit Bank, Raiffeisen Bank), de societăți la care statul român este acționar majoritar (Transelectrica – care a avut scadența finală în decembrie 2018) sau companii private cum ar fi Impact, FruFru, Investia Finance sau Elefant Online (în curs de tranzacţionare).

Interesul investitorilor pentru aceste instrumente crește și ca urmare a faptului că aceste obligațiuni sunt văzute de multe ori ca o alternativă la depozitele bancare care oferă dobânzi mai mari decât depozitele.

Aceste instrumente sunt foarte variate din perspectiva scadenței finale întrucât există obligațiuni cu durata scurtă de 12-24 de luni sau cu durata lungă de 10 ani. Aceste instrumente sunt variate și din perspectiva dobânzii oferite, aceasta putând fi variabilă sau fixă. Din perspectiva dobânzii fixe – există dobânzi de 5% (obligațiunile în EURO emise de Impact Developer SA),  dar și dobânzi de 12%/an (oferite de SuperBet). Cred că sunt multe opțiuni. Depinde ce se potrivește fiecărui investitor.

Ce ne întreabă cel mai des investitorii?

Ce înseamnă obligațiuni?

O obligațiune este un instrument cu venit fix care reprezintă un împrumut acordat de un investitor unui debitor. Obligațiunile sunt emise de companii, municipalități și guverne pentru a finanța diverse proiecte și operațiuni.

Cine poate emite obligațiuni?

Obligațiunile pot fi emise fie către guverne, municipalități sau corporații. Dobânda pe care fiecare tip de emitent o va oferi variază în funcție de obiectivele acestuia.

Ce sunt obligațiunile de stat?

O obligațiune de stat este un împrumut acordat de către guvern pentru a-și susține cheltuielile și obligațiile financiare. Acestea sunt considerate ca având un risc extrem de scăzut, întrucât sunt garantate chiar de un stat.

Care sunt asemanarile si deosebiri intre actiuni si obligatiuni?

Ambele instrumente reprezintă titluri de valoare și pot fi tranzacționate la bursă. Pe de altă parte, acțiunile oferă investitorului deținere parțială asupra companiei în timp ce obligațiunile sunt doar împrumuturi către o companie sau unitate administrativă de stat. În plus, obligațiunile au un nivel de risc mai redus decât acțiunile, dar și un potențial de câștig mai scăzut.

Care este valoarea nominală a unei obligațiuni?

Valoarea nominală a unei obligațiuni reprezintă prețul la care emitentul pune în vânzare instrumentul.

In loc de concluzie

Eu cred că obligațiunile reprezintă o soluție investițională viabilă. Tu ce părere ai?

Horia Gustă – Director General Certinvest

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care  intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Informațiile cheie destinate investitorilor (DICI). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.