Skip to main content

Evenimentele ultimelor luni ne aduc din nou în prim plan faptul că lipsa educației financiare ne dezorientează și mai mult în condițiile unei crize ce nu poate fi dimensionată cu adevărat în acest moment de niciun analist financiar. Cu atât mai mult se impune să ne organizăm măcar în al doisprezecelea ceas resursele financiare și să găsim mijloacele de valorificare cele mai adecvate.

În administrarea propriilor economii întâmpinăm de multe ori dificultăți în alegerea sectoarelor sau instrumentelor financiare în care ar trebui să investim, ponderea pe care disponibilitățile noastre ar trebui să le aibă într-un anumit instrument financiar, dar și în setarea timingului, astfel încât rezultatele obținute să aibă relevanță.

Calitatea dumneavoastră este de INVESTITOR și NU de CLIENT, iar investitia se reflectă în RANDAMENT și NU în DOBÂNDĂ.

De aceea, pentru investitorii care dispun de capital, se recomandă o administrare personalizată, realizându-se astfel un produs adecvat profilului dumneavoastră investițional, ceea ce este cu adevărat o provocare pentru specialiștii și consultanții de investiții financiare, administrarea portofoliilor individuale fiind unul dintre cele mai complexe servicii de investiții financiare ce poate fi furnizat prin:

–        administrare de portofolii individuale – serviciu oferit de societățile de administrare a investițiilor (SAI-uri) care au în obiectul de activitate acest serviciu autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

–        private banking – serviciu oferit de bănci care au acest serviciu autorizat în paleta de servicii financiar- bancare sau au acces la acest serviciu prin apartenența la grupuri financiare-bancare din care fac parte.

ROLUL este ACELAȘI, dar soluțiile propuse pot fi foarte diferite prin prisma ofertei!

Managementul activelor investitorilor, având disponibilități atât în cash cât și în instrumente financiare, se realizează într-un mod profesionist, specializat, respectând tehnicile fundamentale ale teoriei privind managementul de portofoliu de către personal specializat și certificat pentru acest serviciu de investiții financiare oferit.

Ce este managementul portofoliului ?

Deși vorbim despre strategii financiare, putem spune că managementul portofoliului reprezintă arta și știința selectării și supravegherii în mod individual și personalizat a unui grup de instrumente financiare care răspund obiectivelor exprimate pe termen mediu sau lung în linie cu profilul de risc investițional.

Din perspectiva administrării, managementul portofoliului poate fi pasiv sau activ:

–  managementul pasiv –  are că strategie investițională  setată pe  termen lung  investiția,  tehnică denumită “set-it-and-forget-it long-term” și implică investiția de regulă în obligațiuni, fonduri de investiții de obligațiuni, titluri de stat sau în fonduri de investiții care replică indici bursieri și care se tranzacționează la bursă, denumit ETF;

– managementul activ – presupune încercarea de a bate performanța unui indice prin cumpărarea și vânzarea activă a acțiunilor individuale și a altor active financiare, de exemplu fondurile închise sunt administrate în general în mod activ. Managerii activi pot utiliza oricare dintre o gamă largă de modele cantitative sau calitative pentru a susține evaluarea potențialelor investiții.

Managementul de portofoliu necesită capacitatea de a cântări atât punctele forțe, cât și pe cele slabe ale profilului investițional, pentru a putea lua în considerare oportunitățile investiționale și riscurile aferente pe întregul spectru de investiții. Trebuie avut în vedere faptul că, alocarea activelor se bazează pe înțelegerea faptului că diferitele tipuri de active nu se mișcă în “concert”, iar unele sunt mai volatile decât altele.

Complexitatea mixului de active oferă echilibrul și protejează împotriva riscurilor ce derivă din investiții. În acest sens, trebuie reținut faptul că veți beneficia implicit de consultanță de investiții fiananciara specializată, ceea ce implică evaluarea profilului dumneavoastră de risc investițional pentru a putea beneficia de o protecţie şi un tratament echitabil și care să permită atingerea randamentului investițional așteptat.

Serviciile de management de portofolii individuale sau de private banking fiind sub umbrela unui proces implicit de consultanță investițională, investitorul primește suficiente informații cu privire la relaţia directă dintre risc şi randamentul investiţional. Acestui profil investițional trebuie să îi adăugăm nevoia de lichiditate a fiecărui investitor în parte, corelată fiind cu timingul și obiectivele agreate; astfel, se va seta o structura a portofoliului care să răspundă acestor exigențe.

Ce caracteristici au portofoliile private?

Diversificarea – singura certitudine în investiții este aceea că este imposibil să prezici în mod constant “câștigători” și “învinși”, iar abordarea prudentă implică crearea unui “coș cu instrumente de investiții” care să ofere o expunere largă în cadrul unei clase de active. Ca urmare, diversificarea reală ia în considerare învestirea în diverse clase de instrumente financiare, pe sectoare ale economiei și nu în ultimul rând pe regiuni geografice.

Reechilibrarea – este utilizată pentru a aduce un portofoliul la alocarea inițială  la intervale regulate de timp, de obicei anual. Acest mecanism se utilizează pentru a restabili mixul de active inițial atunci când mișcările piețelor îl forțează să depășească volumul.

De exemplu, dacă avem un portofoliu care începe cu o alocare de 70% acțiuni  și o alocare cu venituri fixe de 30%, ar putea, după un raliu extins pe piață, să se orienteze către o alocare de 80% acțiuni cu 20% venituri fixe, astfel că investitorul a obținut un profit mai bun, dar portofoliul devine ceva mai riscant decât cel inițial.
Reechilibrarea implică, în general, vânzarea de instrumente financiare la prețuri ridicate și investirea acestor bani pentru a investi în instrumente financiare la prețuri mai mici.

Exercițiul anual de reechilibrare permite investitorului să capteze câștiguri și să extindă oportunitatea de creștere în sectoare cu potențial ridicat, păstrând totodată portofoliul cu profilul inițial de risc / rentabilitate.

CONFORTUL INVESTIȚIONAL ȘI TRANSPARENȚA – RESPONSABILITATEA ADMINISTRĂRII BANILOR ESTE MANDATATĂ MANAGERULUI PERSONAL, CU OBLIGATIA ACESTUIA DE A VĂ INFORMA PERIODIC CU PRIVIRE LA EVOLUȚIA PORTOFOLIULUI.

Ponderea produselor de investiţii în serviciul de private banking depăşeşte de cele mai multe ori pragul de 80%, iar cele mai populare instrumente financiare din portofoliile clienților de private banking din România sunt fondurile de investiţii, care, de multe ori ating sau chiar depășesc pragul de 65%, precum și titlurile de stat.

Astfel, de cele mai multe ori, principalul furnizor de creștere a randamentului unui portofoliu de private banking din cadrul unui grup financiar bancar din care face parte banca de regulă este societatea de administrare a investițiilor (SAI).

SAI Certinvest SA și SAI Erste Asset Management SA sunt în prezent în România singurele societăți de administrare a investițiilor (SAI-uri), care oferă seviciul de administrare a portofoliilor individuale, iar dintre băncile care oferă servicii de private banking amintim: Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, BRD Societe Generale, OTP Bank, First Bank.

Trebuie reținut faptul că banca nu poate fi autorizată ca societate de administrare a investițiilor (SAI) conform legislației în vigoare și astfel acest serviciu este desfășurat în cadrul unei societăți din cadrul grupului, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de subsidiară a băncii.

În alegerea managerului de portofoliu (SAI sau private banking) trebuie avute în vedere câteva aspecte importante. Unul ar fi acela legat de valoarea disponibilităților financiare la momentul investirii.

Astfel, la nivel de România, valoarea media aferentă unui portofoliu individual administrat de către SAI este de aproximativ 20 000 de euro, iar valoarea medie pentru  serviciul de private banking este de aproximativ 250 000 de euro.

Pe de altă parte, prin intermediul unui SAI, investitorii au acces facil la o paletă variată de fonduri de investiții și în afara celor administrate și beneficiază de usurința de a accesa orice instrument financiar, fără a avea constrângeri în ceea ce privește accesibilitatea la produsele care nu fac parte din paleta de produse financiare oferite de grup. Un client de private banking va avea însă oportunitatea de a accesa servicii din cadrul grupului bancar din care face parte banca și va beneficia de înlesniri la tipurile de produse de investiții, atât de pe piețe locale, cât și externe, conform politicii băncii privind serviciile de investiții autorizate.

Mai ales în actualul context internațional, gestionarea economiilor înseamnă mai mult ca oricând să fii bine informat, să ai skills-uri, dar și o doză de noroc, este adevărat. Fără o gestionare atentă și eficientă a economiilor, ați putea constata că eforturile făcute de-a lungul anilor se pot dilua printr-o administrare ineficientă. De aceea, recomandarea este de a vă adresa profesioniștilor, de a acumula cunoștințe din surse verificate și de a nu lua decizii dominați fiind de emoții negative. Obiectivele trebuie setate către obținerea de randamente pozitive și nu către diminuarea (atenuarea) pierderilor.

Un manager de portofoliu din cadrul unei societăți de administrare a investițiilor (SAI) sau din cadrul unei bănci care oferă serviciul de private banking vă poate consilia către investițiile cele mai potrivite pentru situația dumneavoastră financiară.

Plecând de la premiza că investiția în cunoaștere ne aduce cel mai bun randament, ne vom revedea !

Mihaela Stoica, ICA, ACI, Certinvest

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care  intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Informațiile cheie destinate investitorilor (DICI). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.