Skip to main content

Ne informăm asupra evoluției pieței de acțiuni luând ca reper indicii reprezentativi ai acesteia. De exemplu, în cazul Bursei de Valori Bucureșți, vrem să știm cum a evoluat indicele BET, indicele BET-XT sau indicele BET-FI.

Ce sunt indicii bursieri?

Un indice bursier este un coș al acțiunilor celor mai reprezentative companii listate la bursa respectivă, agregate după o metodologie specifică bine determinată, în funcție fie de valoarea de piață a acestor companii, fie de prețul fiecăreia dintre aceste acțiuni. Practic, indicele bursier reprezintă oglinda bursei respective, adică piața în ansamblu. Astăzi, indicii bursieri pot reprezenta nu numai piața de capital în ansamblul său, ci și doar segmente ale acesteia, segregate fie geografic, fie pe sectoare economice, fie pe mărimea companiilor incluse.

Strategii de Investitii – Active si Pasive

Decizia de a investi în acțiuni începe cu o primă alegere:

  1. aleg anumite acțiuni în care am încredere că vor performa mai bine decât celelalte sau
  2. investesc în piața de acțiuni în ansamblul ei.

Prima opțiune defineşte o strategie investițională activă și se traduce prin cumpărarea de acțiuni la unele dintre companiile listate pe bursă. A doua opțiune definește o strategie investițională pasivă și înseamnă replicarea efectivă a indicelui pieței respective.

Pot realiza acest lucru pe două căi:

(i) prin cumpărarea tuturor companiilor din componenta indicelui respectiv, în proporția pe care fiecare dintre acestea o are în indicele respectiv sau

(ii) prin cumpărarea de instrumente investiționale al căror scop este exact replicarea indicelor bursieri în cauză. Acestea sunt fie fonduri mutuale nelistate în care investești prin achiziția sau răscumpărarea de unități de fond, fie fonduri mutuale listate (ETF) ale căror acțiuni le tranzacţionezi direct pe bursă.

Care strategie este mai potrivită pentru mine?

Că regulă generală, strategia activă este mult mai potrivită investitorilor cu experiență pe piața de capital, ce dețin cunoștințe financiare dezvoltate, a celor cu resurse de timp, dar cu orizonturi investiționale mai reduse.

Strategia pasivă este mult mai potrivită investitorilor fără experiență, fără cunoștințe financiare, fără resurse de timp și a celor cu orizonturi investiţionale mai lungi. În concluzie, strategia investițională activă este recomandabilă investitorilor profesionișți sau instituționali, în timp ce strategia investițională pasivă este recomandabilă investitorilor de retail.

Principalele avantaje ale strategiei investiționale pasive sunt simplitatea și eficienţa. Este simplă pentru că nu presupune decât un pas, acela de a replica indicele de piață.

Nu trebuie să alegi între o companie sau alta, când investeșți, cumperi piața în întregul ei, când vinzi, vinzi piața în întregul ei. Nu trebuie să urmărești evoluția indicatorilor financiari sau evenimentele corporative din viața anumitor companii și nu ești expus demersurilor celorlalți acționari din companiile în care ai investit.

Eficienţa este dată de faptul că, potrivit studiilor empirice, în cazul claselor de active tradiționale precum acțiunile și obligațiunile, 90% din performanța realizată este datorată alocării pe clase de active. De exemplu, atunci când investești în acțiuni, indiferent de acțiunile în care investești, 90% din randamentul pe care îl vei obține se va datora faptului că ai investit în acțiuni și evoluției pieței de acțiuni în ansamblu său, și nu alegerii de a fi investit în acțiunea A sau în acțiunea B. Așadar, statistic vorbind, poți obține 90% din randamentul potențial cu minimum de efort, investind în piața de acțiuni în ansamblul ei.

Dezavantajele strategiei investiționale pasive sunt lipsa de adrenalină și imposibilitatea de a obține randamente superioare pieței. Practic, adoptând o strategie investițională pasivă, îți asumi de la bun început faptul că vei obține randamentele pe care ți le va oferi piața, fără posibilitatea de a le optimiza.

Riscuri în alegerea strategiei

Așa cum se vede în graficul alăturat, luând ca exemplu evoluția indicelui BET de la începutul anului, dacă ai fi investit preponderent în acțiuni Nuclearelectrica SA sau OMV Petrom SA, ai fi obținut o performanță semnificativ superioară indicelui BET. Dar și reversul medaliei este valid. Dacă ai fi investit preponderent în acțiuni Digi Communications N.V. sau Medlife SA, ai fi rămas cu mult în urma evoluției indicelui BET.

 

Uneori, strategia investiţională activă te ajută să fii mai bun decât piața, alteori îți oferă contrariul. Dar întotdeauna strategia investițională pasivă îți va livra aproape tot ce îți oferă piața în condițiile unui efort minimizat.

Cosmin Mizof, CFA, CAIA – Manager Departament Administrarea Riscului

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care  intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Informațiile cheie destinate investitorilor (DICI). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.