Skip to main content

După orice standarde, anul 2019 a fost unul excepţional pentru piaţa de capital din România.

Indicele BET, principalul indice al Bursei de Valori București, a încheiat anul cu un randament de 35,1%, în timp ce indicele BET-TR, cel care cumulează randamentul prețurilor acțiunilor din indice cu randamentul dividendelor distribuite, a atins un nivel de 46,9%. 13 din cei 16 membri ai indicelui au înregistrat performanțe pozitive în cursul acestui an, performerii fiind Nuclearelectrica SA (SNN), OMV Petrom SA (SNP) și BRD Societe Generale SA (BRD).

Aceste performanţe au situat Bursa de la București pe locul 3 în lume în clasamentul randamentelor înregistrate în cursul anului 2019. A fost un an excepţional, datorită unui cumul de factori pe care îi prezentăm în continuare.

Primul, și cel mai important, în opinia noastră, a fost procesul de reversare a modificărilor legislative introduse de Guvernul PSD-ALDE în decembrie 2018, prin vestita OUG 114/2018.

Prin modificări succesive au fost mai întâi relaxate, și ulterior, la începutul acestui an, eliminate, taxele suplimentare instituite în domeniile bancar și energetic. Acest fapt a avut impact direct asupra evoluției indicelui BET, deoarece peste 90% din capitalizarea acestuia este constituită din emitenți ale căror venituri erau direct influențate de aceste prevederi. Perspectivele evoluțiilor situațiilor financiare ale acestor emitenți au fost semnificativ îmbunătățite, ca urmarea a abrogării acestor forme de taxare suplimentară.

A două influență semnificativă a reversării prevederilor OUG 114/2018 a fost calmarea presiunilor asupra activității Pilonului II de pensii publice administrate privat, care este, fără îndoială, cel mai mare cumpărător net de acțiuni de pe piața locală, prin urmare, activitatea sa are implicații directe și fundamentale asupra evoluției indicilor bursieri locali. Prevederile inițiale puneau sub semnul întrebării sustenabilitatea în viitor a activității acestor fonduri de pensii, și, prin urmare, lichiditatea celor mai mari emitenți de la BVB. Anul 2019 a constituit un punct de cotitură fundamental, din punctul nostru de vedere, privind conștientizarea de către opinia publică a fragilității Pilonul I de pensii publice și a importanței sustenabilității funcționării Pilonului II de pensii în arhitectura sistemului social din România. Această realitate este un factor pozitiv determinant pentru dezvoltarea pe termen lung a pieței locale de capital.

Un al treilea factor semnificativ a fost promovarea BVB în nomenclatorul agențiilor de rating. Astfel, după creșterea ponderii pieței locale în componenţa indicelui piețelor de frontieră MSCI, ca urmare a reclasificării Argentinei în categoria piețelor emergente, România a fost promovată la statutul de piață emergentă secundară de către agenția FTSE Russell, începând cu luna septembrie 2020. Aceste evoluții au avut și vor avea în continuare ca efect atragerea de fluxuri noi de capital pe piața locală, ceea ce crește, pe termen mediu și lung, cererea de acțiuni.

De asemenea, nematerializarea riscurilor macroeconomice de pe piaţa locală în cursul anului 2019 a contribuit indirect la performanța bună a bursei locale. Deteriorarea deficitelor bugetare și de cont curent a avut, așa cum se estima, un impact negativ asupra creșterii costurilor de finanțare ale statului român. Dar alte riscuri macroeconomice cu impact potențial direct asupra evoluției activelor financiare denominate în moneda locală nu s-au întâmplat, așa cum existau temeri la începutul anului 2019.

Deși creșterea economică a scăzut față de anul 2018, în special din cauza încetinirii economiei din zona Euro, aceasta nu s-a întâmplat brusc, fără deteriorarea veniturilor disponibile și implicit a consumului de pe piaţa locală. De asemenea, deși inflația a continuat să se poziționeze peste intervalul țintit de BNR, aceasta nu a fost însoțită de o depreciere semnificativă a RON. Și, cel mai important, deși nevoia de finanțare a deficitului bugetar a crescut peste cele mai pesimiste prognoze, accesul la finanțarea pe piețele internaționale al statului român nu a avut de suferit.

 

În final, să nu uităm că evoluția pieței locale s-a materializat într-un context foarte favorabil piețelor de acțiuni la nivel global. Nu numai că economia globală a continuat să înregistreze un nivel de creștere de peste 3%, dar 2019 a fost caracterizat mai ales prin alinierea politicilor monetare acomodative ale băncilor centrale la nivel global. Este elocvent exemplul FED, a cărei politică monetară a înregistrat un viraj de 180 de grade, de la creșteri de rate de dobândă în 2018 la 3 runde de scăderi ale acesteia în 2019.

Așa cum era de așteptat, transmisia efectului pozitiv al acestor politici monetare asupra piețelor globale de acțiuni nu s-a lăsat așteptată, din acest motiv anul 2019 fiind pentru acestea unul dintre cei mai buni din ultima decadă.

Va fi anul 2020 similar anului 2019 pentru piețele de acțiuni? Nu putem anticipa viitorul, dar suntem pregătiți să administrăm riscurile potofoliilor clienţilor noştri astfel încât aceștia să își poată îndeplini obiectivele investiționale stabilite pe termen lung.

Cosmin Mizof, CFA, CAIA – Expert Certinvest