Skip to main content

Explicam astazi abordarea strategica intr-un fond cu data tinta, precum fondurile Certinvest TARGET 2035 sau Certinvest TARGET 2045. Dupa cum se va vedea, clasele de active mai riscante au inregistrat de-a lungul timpului randamente atractive, insa riscul asociat acestora face necesara existenta unei metode de control al riscului. Pentru aceasta, abordarea principala a fondurilor de tip target date este investirea unei proportii mai mari din active in actiuni in primii ani de existenta, pentru ca apoi aceasta proportie sa fie redusa gradual, pe masura ce se apropie data tinta a fondului.

In continuare explicam argumentele din spatele acestui mecanism și cum va fi el aplicat in gestiunea fondurilor Certinvest TARGET 2035 si Certinvest TARGET 2045. De asemenea, sunt explicate si cateva metode complementare care pot conduce la randamente superioare pentru riscul asumat.

Relatia randament/risc

Dilema cu care se confrunta investitorii este echilibrul dintre randamente și riscurile asumate pentru obtinerea lor. Pietele financiare sunt constranse de relatia risc-randament, astfel incat un randament mai ridicat este in general asociat unui risc mai mare. Gestionarea riscului in mod profesionist, astfel incat acest risc sa nu pericliteze atingerea obiectivelor de economisire pe termen lung, este una dintre caracteristicile fondurilor de investitii cu data tinta.

Pe parcursul acestei postari vom exemplifica ideile pe baza calculelor interne efectuate utilizand datele a doi indici Bloomberg: (i) unul cu expunere la piata de actiuni globala (Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index EUR) și (ii) unul care reprezinta universul investitional al instrumentelor cu venit fix cu rating Investment Grade (Bloomberg GlobalAgg Index). Ambii indici sunt exprimati in Euro, iar datele sunt disponibile pentru o perioada lunga, care incepe in 2003.

In graficul de mai jos sunt prezentate rezultatele unor strategii care investesc proportii diferite in actiuni și titluri de stat prin acești indici. Se obtine un spectru care oscileaza intre o alocare extrem de conservatoare și una extrem de agresiva, in functie de expunerea strategiei respective la actiuni. Se observa cum randamentele medii anualizate obtinute pe perioade lungi (10 ani) sunt mai mari pentru Strategia 90/10, care investește in actiuni 90% și doar 10% in instrumente cu venit fix (linia roșie in grafic).

Sursa: Bloomberg, calcule interne SAI Certinvest.

Daca analizam rezultatele obtinute la finalul perioadei, investitia intr-o strategie mai riscanta a condus intre 2003-2023 la cel mai bun rezultat pe termen lung, in ciuda multiplelor crize care au atins pietele. Acest rezultat se poate observa și in graficul de mai jos, in care suma acumulata la final crește pe masura ce strategiile devin mai riscante.

Sursa: Bloomberg, calcule interne SAI Certinvest.

O prima concluzie pe baza celor prezentate pana acum ar fi sa investim in Strategia 90/10, cea care aduce cel mai ridicat randament pe perioada prezentata (20 ani). Aceasta concluzie nu tine cont insa de riscurile asumate. Randamentul pentru strategia cea mai riscanta este cel mai bun deoarece finalul perioadei este caracterizat prin preturi ridicate pentru actiuni. Daca perioada analizata s-ar fi terminat in unul din anii 2008 sau 2009, rezultatele ar fi fost cu totul altele. In graficul de mai jos, se observa rezultatele acelorași strategii in perioada 2003-2008.

Sursa: Bloomberg, calcule interne SAI Certinvest.

Se observa ca la 31.12.2008 strategia cea mai agresiva ar fi avut rezultatul cel mai slab. Acest lucru este explicat de graficul de mai jos, in care este prezentata volatilitatea fiecarei strategii. Volatilitatea este direct corelata cu riscul asumat, astfel ca strategiile mai agresive au volatilitate mai mare.

Sursa: Bloomberg, calcule interne SAI Certinvest.

Strategii pentru optimizarea relatiei randament/risc

Pana acum concluzia celor prezentate ar fi ca randamentele cele mai bune se obtin pe termen lung investind in strategii mai agresive, dar și ca exista pericolul sa pierdem aceste randamente daca data tinta pentru investitia noastra se intampla sa coincida cu momentul in care pietele financiare traverseaza perioade dificile. Randamentul și riscul reprezinta astfel doua obiective aparent contradictorii. Iata cateva modalitati prin care se poate obtine un echilibru intre aceste obiective:

Glide path – mecanismul specific fondurilor cu data tinta

In primul rand, fondurile de tip target date gestioneaza legatura stransa care exista intre riscuri și randamente prin mecanismul de reducere programata și treptata a expunerii la actiuni odata cu trecerea anilor și apropierea de data tinta. La inceputul existentei lor, aceste fonduri au strategii mai agresive in ceea ce privește alocarea in actiuni, in incercarea de a capta randamente mai bune, insa pe masura ce se apropie data tinta, riscurile asumate de aceste fonduri sunt mai mici, cu scopul de a nu pierde randamentele acumulate. Acest mecanism se poate observa in graficul de mai jos. Linia roșie reprezinta volatilitatea asociata unui fond simulat de tip target date. Se observa tranzitia de la volatilitate ridicata la inceputurile fondului, la o volatilitate scazuta aproape de data tinta. Calculele sunt efectuate pe baza istoricului disponibil pentru indicii mentionati in introducere pentru perioada 2003-2023 și nu reprezinta o estimare pentru cum vor evolua aceste strategii in viitor.

Sursa: Bloomberg, calcule interne SAI Certinvest.

Fondurile de investitii alternative TARGET 2035 și TARGET 2045 gestionate de SAI Certinvest vor aborda o strategie similara, specificata in documentele fondurilor. Astfel, TARGET 2035 va debuta in primul an cu alocare de 70% in actiuni și fonduri cu expunere preponderenta la actiuni, pentru a ajunge la data tinta (2035) la o alocare de 0% in actiuni și de 100% in instrumente cu venit fix. Pentru fondul TARGET 2045, care are un orizont mai lung, alocarea initiala va fi mai agresiva (95% in actiuni), urmand sa scada intr-un ritm mai lent in primii ani de existenta. Mai jos se regasesc traiectoriile pentru alocarea celor doua fonduri, așa numitele “glide paths”:

Sursa: documente fonduri Certinvest TARGET 2035/2045

Diversificarea

In al doilea rand, fondurile Certinvest TARGET 2035 si Certinvest TARGET 2045 vor controla riscul printr-o expunere diversificata la pietele globale. Diversificarea este instrumentul principal prin care se maximizeaza randamentele relativ la riscurile asumate. Acesta este unul din motivele pentru care fondurile Target2035/2045 ale SAI Certinvest vor obtine expunerea pe actiuni in mare parte prin intermediul ETF-urilor cu expunere globala. Spre exemplu, indicii MSCI World Index sau MSCI All Country World Index sunt compuși din aproximativ 1500, respectiv 2300 de actiuni (conform ultimelor documente aferente lunii iulie 2023). Expunerea regionala și sectoriala a acestor indici face ca randamentele sa nu fie dependente de performanta pe care o are o singura tema sau o parte a pietei.

In tabelul de mai jos se pot observa randamentele medii anuale inregistrate de acești indici in ultimii aproape 40 de ani, exprimate in USD. Ele sunt prezentate ca exemplu și nu reprezinta estimari pentru randamentele viitoare.

Sursa: MSCI – Factsheet pentru luna iulie al fondului MSCI World Index.

Managementul activ

A treia modalitate prin care fondurile Cerinvest TARGET 2035 și Certinvest TARGET 2045 vor controla riscul o reprezinta managementul activ al unei parti din portofoliu. Este cunoscut faptul ca pentru anumite perioade de timp, in functie de evolutia factorilor macroeconomici și a altor variabile, anumite actiuni sau grupuri de actiuni inregistreaza performanta semnificativ peste cea inregistrata de piata. Aceasta performanta este insotita  de multe ori de o reducere a volatilitatii, ceea ce conduce la o asimetrie temporara in relatia randament/risc. Managementul activ cauta sa identifice aceste oportunitati sau cauta sa le elimine pe cele care par ca și-au atins potentialul.

Spre exemplu, fondurile de tip target date administrate de SAI Certinvest vor adauga expunere activa la piata locala din Romania prin intermediul investitiilor in actiuni individuale. Romania se afla pe o traiectorie de convergenta la media Uniunii Europene din punct de vedere economic, ceea ce face ca tara noastra sa ofere oportunitati bune de investitii prin intermediul unora dintre emitentii listati la BVB.

De asemenea, fondurile vor investi in companii straine, in functie de perspectivele din punct de vedere al evaluarii și al perspectivelor pentru termen mediu și lung. Industrii precum cele legate de tranzitia energetica sau inteligenta artificiala pot performa peste media pietei. Expunerea la aceste teme se poate face atat prin selectia unor emitenti individuali, cat și prin investitii in ETF-uri cu expunere tematica. Totodata, in functie de pozitia in care se afla ciclul economic la un moment dat, unele sectoare ale pietei pot supraperforma, iar ETF-uri cu expunere la aceste sectoare pot oferi performanta peste medie, cu un risc asumat redus.

Concluzie

Obiectivele de maximizare a randamentelor se realizeaza pentru fondurile Certinvest TARGET 2035 si Certinvest TARGET 2045 printr-o alocare initiala in categorii de active cum ar fi actiuni și fonduri de actiuni, care au inregistrat istoric randamente potentiale mari. Riscurile asociate sunt insa și ele mai mari, ceea ce conduce la necesitatea de a aplica metode de control al riscului.

Principala metoda este inerenta in constructia fondurilor Certinvest TARGET 2035 si Certinvest TARGET 2045, conform documentelor acestora. Aceasta consta in reducerea graduala și programata a expunerii pe clasa mai riscanta pe masura ce se apropie data tinta. Volatilitatea portofoliului scade, iar randamentele obtinute in primii ani cu alocare mai agresiva sunt protejate.

Pe langa acest mecanism, fondurile Certinvest TARGET 2035 si Certinvest TARGET 2045 vor apela și la principiul diversificarii in scopul obtinerii unui portofoliu eficient din punctul de vedere al raportului randament risc. In plus, managementul activ va adauga un plus de eficienta prin favorizarea acelor oportunitati cum sunt cele cu potential de pe piata locala romaneasca sau a celor care fac parte din diverse teme la nivel global.

Adrian Dudu, CFA – Director Investitii

Articol publicat pe 25 octombrie 2023

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Documentul cu Informatii Esentiale (DIE). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.