Skip to main content

Este cunoscut faptul că diversificarea este răspunsul investitorului individual la volatilitatea presupusă de pieţele financiare. Mai precis, deţinerile portofoliului nu sunt concentrate într-un singur activ / o singură entitate economică / un singur sector economic / o singură zonă geografică.

Ceea ce ajută, mai ales în momentele de stres ale pieţelor financiare, este corelaţia dintre diferitele active ale portofoliului.

Aceasta este măsura care arată cum evoluează statistic două active unul faţă de celălalt (spre ex. activul A şi activul B), dacă activul A creşte, scade sau are o evoluţie independentă în raport cu evoluţia activului B. Este preferabil ca activele cumulate în portofoliul personal să aibă corelaţii cât mai mici unele faţă de celelalte, mai precis să aibă evoluţii cât mai independente unele faţă de celelalte. Astfel, atunci când unele dintre activele portofoliului scad, altele de preferinţă cresc sau rămân constante în valoare. În acest fel, valoarea totală a portofoliului înregistrează o evoluţie mai bună decât în scenariul unor componente puternic corelate între ele, în care toate activele evoluează în aceeaşi direcţie.

Bineînţeles, diversificarea vine cu un preţ, iar acesta este un randament mai mic.

În general, portofoliile diversificate înregistrează performanţe mai mici decât cele nediversificate. Cu titlu de exemplu, dacă pe termen lung un portofoliu de 100% acţiuni ar înregistra un randament anualizat de 8%, iar un portofoliu de 100% obligaţiuni ar înregistra un randament anualizat de 4%, un portofoliu diversificat 60/40 (60% acţiuni – 40% obligaţiuni) este de aşteptat să înregistreze un randament anualizat de 6,4%. Dar, statistic dovedit, pe termen lung acţiunile sunt active mai riscante decât obligaţiunile. Mai mult decât atât, în contextul ciclurilor economice, este de aşteptat ca acţiunile să aibă o corelaţie negativă cu obligaţiunile. Astfel, un portofoliu diversificat 60/40 este de aşteptat să înregistreze pe termen lung o volatilitate mai mare decât cea a obligaţiunilor, dar mai mică decât cea a acţiunilor.

Practic, diversificarea funcţionează ca o poliţă de asigurare.

Preţul plătit, echivalentul primei de asigurare, este randamentul mai scăzut decât cel al unui portofoliu configurat 100% acţiuni. Beneficiul este volatilitatea mai mică decât cea a unui portofoliu 100% acţiuni. Acest fapt se traduce prin pierderi potenţiale ale portofoliului diversificat mai mici decât cele ale unui portofoliu 100% acţiuni. Ca un prag invizibil sub care valoarea portofoliului diversificat nu poate statistic să scadă, acesta poate fi asimilat echivalentului unei valori asigurate a acestuia.

Certinvest aplică principiul diversificării în portofoliile administrate privat pentru clienţii săi, fiind primul asset manager care a lansat acest produs în România.

Cosmin Mizof, CFA, CAIA – Manager Departament Administrarea Riscului

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care  intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Informațiile cheie destinate investitorilor (DICI). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.