Skip to main content

Putem afirmă că dreptul de vot este cel mai important drept pe care un acționar îl deține într-o societate listată la o bursă (numită societate emitentă). Votul acționarului poate stabili numele societății, domeniul de activitate, sediul social, cine conduce societatea și orice altceva se stabilește în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA).

Drepturile actionarului

Aceste drepturi pe care le are acționarul și le poate exercita în cadrul adunărilor acționarilor, care sunt de două tipuri – ordinare și extraordinare. Diferența dintre ele este dată de importanţa deciziilor care se adoptă în cadrul acestor adunări.

Totuși, ca să poată participa și să își poată exprima votul într-o adunare generală a acționarilor unei societăți, trebuie să facă dovada că sunt acționari la o anumită dată. Această dată poartă denumirea de dată de referință. Doar acţionarii care sunt înscriși în registrul acționarilor societății la acea dată pot participa la Adunarea Generală. Data de referință este stabilită de administratorii societății atunci când convoacă AGA și trebuie să fie ulterioară momentului convocării și anterioară momentului desfășurării AGA.

Nu contează dacă suntem acționari la o societate timp de aproape 12 luni – dacă nu suntem la data de referință înscriși în registrul acționarilor, nu putem participa la AGA și, prin urmare, nu putem vota. Pentru acest aspect trebuie să ne informăm în mod continuu din comunicatele pe care emitenții le emit și le publică pe site-urile proprii și pe site-ul bursei unde se tranzacționează.

În situația în care suntem bine informați și dorim să ne exercităm votul avem dreptul să participăm la AGA sau să votăm prin corespondență sau electronic. Există practic mai multe modalități de a vota.

Unul dintre ele și poate cel mai uzitat este prezența fizică în cadrul AGA. Însă dacă nu reușim să fim prezenți la AGA, putem să împuternicim pe cineva în acest sens, putem vota electronic sau prin corespondență. Este nevoie doar să citim convocatoarele care dețin toate detaliile în acest sens. Așa vom fi siguri că dreptul nostru de vot este luat în considerare, iar voința proprie este exprimată conform intereselor fiecărui acționar.

Votul asupra dividendelor

În cadrul AGA, acţionarii care au votat hotărăsc printre altele și acordarea de dividende. Pentru unii acționari este important dividendul obținut în fiecare an, pentru alții este mai importantă reinvestirea profitului de către societăți. Depinde de votul din AGA. Ne-a atras atenția în ultimii ani faptul că statul român, în calitate de acționar majoritar în companiile din domeniul energetic, a solicitat acordarea de dividende suplimentare, aspect care duce la decapitalizarea acestor societăți.

Practic, în cadrul AGA, acţionarii hotărăsc acordarea de dividende cu majoritatea stabilită de actul constitutiv al societății emitente. Aceste dividende se cuvin doar acționarilor care sunt înscriși în registrul acționarilor la o anumită dată – numită dată de înregistrare. Doar cine este acționar la data de înregistrare beneficiază de dividende care se pot plăti de către societatea emitentă în maximum 6 luni de la data adoptării deciziei.

Pentru a ști exact care este data de înregistrare, trebuie să citim cu atenție hotărârile adoptate de către AGA în cazul în care nu am fost prezenți la adunarea respectivă. Există investitori care sunt acționari, pentru că societățile emitente acordă dividende din ce în mai mari în ultima vreme. Sunt de apreciat că au investit banii proprii în acțiuni, în loc să îi țină în depozite bancare cu dobânzi foarte reduse în ultimii ani. Acordarea de dividende foarte mari în fiecare an trebuie observată și tratată cu foarte mare atenție.

Concluzie

Până atunci, fiți la curent în mod continuu despre datele de referință și de înregistrare stabilite și exercitaţi-vă votul în adunările acționarilor. Voturile tuturor acționarilor contează.

Horia Gustă, Director General Certinvest

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care  intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Informațiile cheie destinate investitorilor (DICI). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.