Skip to main content

Rolul principal al Bursei de Valori este de a facilita fluxul de bani dinspre investitori către antreprenori, oferind astfel o alternativă modernă de finanțare, atât pentru companiile mature, prin intermediul Pieței Reglementate (PR), cât și pentru start-up-uri și IMM-uri, prin intermediul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT). Pe ambele segmente de piață pot fi emise atat acțiuni cat și obligațiuni.

Orice companie din România cu intentie de creștere ambițioasă și planuri de dezvoltare ar trebui să ia în considerare listarea la Bursa de Valori București, că alternativă de finanțare.

În demersul realizat de companii în vederea listării sunt câteva elemente care trebuie să fie incluse în procesul de analiză:

 • evaluarea guvernanței companiei în vederea alinierii la standardele Codului de Guvernanță al BVB, particularizat pentru PR si SMT;
 • analiza privind tipul de finanțare care se potrivește companiei, în funcție de situația financiară și obiectivele acesteia;
 • depistarea potențialilor investitori.

În continuare, mă voi referi asupra procesului de guvernanță al unei companii care intenționează să se listeze.

Guvernanța corporativă aduce valoare adăugată companiei pe termen lung, poate crește apetitul investitorilor, poate susține dezvoltarea companiei.

Codul de guvernanţă corporativă al BVB este un ghid creat special pentru a susține adoptarea de bune practici în domeniul guvernanţei de catre companiile listate, având că efect o mai bună relaţie cu investitorii şi acționarii, fiind structurat astfel:

 • responsabilități ale conducerii superioare;
 • implementarea sistemului de control intern;
 • recompense echitabile și motivare;
 • construirea de relații transparente cu investitorii.

Un element important este reprezentat de rolul conducerii superioare care trebuie să fie clar definit și documentat în actul constitutiv al companiei, în regulamentele interne și/sau alte documente similare.

Administrarea unei societăți pe acțiuni poate fi organizată în sistem unitar sau dualist, structura aleasă depinzând de actul constitutiv. Distincția dintre cele două sisteme este că, în cazul sistemului dualist, conducerea executivă a societății revine în exclusivitate directoratului care își exercită atribuțiile sub controlul consiliului de supraveghere. Pe de altă parte, în cadrul sistemului unitar, există un singur consiliu de administrație care nu este împărțit formal în conducere executivă și consiliu de supraveghere. Codul de Guvernanță Corporativă al BVB nu impune un anumit sistem de administrare, deci alegerea între sistemul unitar și sistemul dualist rămâne la discreția societății.

Potențialii investitori în cadrul procesului de listare a unei companii vor acordă o atenție sporită nivelului de încredere transmis de structura/compunerea guvernanței corporative a societății. Un sistem de guvernanță sustenabil poate facilita luarea unor decizii viabile de către conducerea societății.

Conducerea superioară trebuie să se asigure că actul constitutiv al societății, hotărârile adunării generale a acționarilor și reglementările interne ale societății includ o delimitare clară între puterile și atribuțiile adunării generale a acționarilor, conducerii superioare și conducerii executive.

Membrii conducerii superioare trebuie să aibă competențe complementare, experiență, cunoștințe și independența pentru a răspunde tuturor responsabilităților ce le revin. Trebuie să dispună în mod operativ de informațiile necesare, într-o formă și de o calitate corespunzătoare, astfel încât să-și poată realiza sarcinile.

Listarea companiilor la BVB este un proces complex și provocator pentru acționari, antreprenori, conducerea executivă și pentru toate celelalte părți implicate în proces. La BVB sunt listate multe dintre cele mai reprezentative companii ale României, unele dintre ele fiind incluse în portofoliul indicelui de referinţă al BVB, respectiv indicele BET.

Societățile sunt permanent în căutare de capital nou, iar listarea la bursă este o modalitate de a obține acel capital. Pentru a putea evalua dacă listarea este oportună în comparație cu alte surse de finanțare, recomand să analizati dacă obiectivele de dezvoltare ale companiei se corelează cu beneficiile oferite de listare.

Dar care sunt principalele beneficii ale listării?

Listarea la bursă poate fi punctul culminant al unui obiectiv strategic pe termen lung și începutul unei noi vieți a companiei adusă în lumina reflectoarelor publice.

Sau, poate fi obținerea unei mari recompense, recunoașterea valorii afacerii și atingerea obiectivelor managementului. De asemenea, poate aduce prestigiu și vizibilitate tuturor actorilor din piață, clienți, furnizori, angajați și mediul de afaceri din care face parte.

Pentru un antreprenor, listarea la bursă este atractivă și datorită posibilității de a genera bani dintr-o ofertă publică secundară prin care acționarul își vinde participația într-o companie. Această abordare poate să susțină decizia pe criterii obiective legate de prioritățile concrete ale companiei, spre exemplu, dacă accesul la capital nu este neapărat o prioritate, ci se dorește mai degrabă o retragere din calitatea de acționar, poate că v-ați gândit ca în loc de o listare la bursă să atrageți  fonduri prin plasament privat. Însă, dacă obiectivele se rezuma la consolidarea afacerii pe termen mediu și lung, listarea ar putea fi soluția optimă.

În plus față de cele amintite mai sus, trebuie să mai adăugăm următoarele beneficii ale listării unei companii la bursă:

 • revizuirea structurii de guvernanță corporativă pentru a organiza și eficientiza afacerea, prin aderarea companiei la bune practici în materie;
 • extinderea afacerii și accesarea de noi piețe pentru vânzarea produselor și serviciilor, inclusiv posibilitatea extinderii pe plan internațional în cazul în care se dorește o deschidere spre piețele internationale;
 • atragerea de finanțare prin bursă poate permite societății să realizeze investiții importante în implementarea unor strategii de extindere a pieței de desfacere a produselor;
 • aducerea brandului companiei în atenția publicului larg, prin prestigiul dobândit prin includerea în lista companiilor de top;
 • în cazul unei oferte publice inițiale primare/secundare, finanțarea care va fi obținută prin bursă poate permite companiei să investească în dezvoltare și astfel să aibă un avantaj față de concurență si, de ce nu, suplimentarea finanțării prin credite, ca urmare a creșterii ratingului în calitate de societate listată.

Guvernanța corporativă este structura de rezistență a unei companii, care aduce valoare și o orientează către atingerea obiectivelor stabilite. Ne întrebăm în permanenţă ce condiții trebuie să îndeplinim ca să asigurăm cea mai bună guvernanță, ce metode de management performante trebuie să folosim, ce calitati trebuie să aibă top managementul pentru ca societatea să obţină profit?

Asadar, drumul către acel “ceva”, care aparent ne lipsește, pentru că în clipa în care atingi culmea mult râvnită, se întrezărește o alta culme mult mai atrăgătoare, și apoi alta și alta, ne deschide calea către succes.

Plecând de la cuvintele lui Brâncuși, “Trebuie sa încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe…”, și aducând în plan concret esența acestor cuvinte, putem afirma faptul că punctul de plecare al oricărei companii, de unde “poți să vezi foarte departe” este guvernanța acesteia.

Mihaela Stoica, CEO Intercapital Invest S.A.

Articol editat pe baza informațiilor oferite de site-ul www.bvb.ro.

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Informațiile cheie destinate investitorilor (DICI). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.