Skip to main content

Aşa cum am afirmat şi cu altă ocazie, în rândul mentalităţii investitorilor de retail de pe piaţa locală, în alegerea oportunităţilor investiţionale, primează randamentul promis în faţa riscurilor asumate.

Deşi în principiu acest fapt poate fi înţeles, în multe cazuri această atracţie a randamentului potenţial depăşeşte limitele normalităţii, oamenii asimilând uneori rezultatul procesului investiţional cu “a da lovitura”, mai precis a câştiga o sumă foarte mare de bani într-un interval de timp foarte scurt.

Deşi mitul câştigării de averi în foarte scurt timp din activitatea la bursă a existat în mentalul colectiv mai mereu, în realitate foarte puţini investitori reuşesc să se îmbogăţească rapid. Ca în multe alte domenii ale societăţii contemporane, iluzia reuşeşte să fie mai puternică decât realitatea, hrănindu-se din extremele caracterului uman.

Procesul investițional

Astăzi, după 50 de ani de dezvoltare a teoriei financiare, administrarea investiţiilor a devenit un proces mult mai complex ce constă în mai multe etape intercondiţionate. Există multiple paradigme teoretice de construcţie a unui astfel de proces, dar, în esenţă, principalele demersuri sunt:

  • identificarea obiectivelor pe termen lung ale investitorului în cauză (asigurarea unui venit stabil dupa încheierea perioadei active, constituirea unei rezerve financiare pentru copii, prezervarea capitalului pentru a fi lăsat moştenire etc.), precum şi a constrângerilor personale (de lichiditate, fiscale etc.);
  • construirea unei alocări strategice (pe baza rezultatelor de mai sus, precum şi a formării aşteptărilor privind randamentele oferite de piaţă),  care să asigure pe termen lung, cu o probabilitate statistică relevantă, randamentele necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor de mai sus, în condiţiile respectării constrângerilor;
  • administrarea riscurilor incidente pe tot orizontul de timp al procesului investiţional, prin monitorizarea evoluţiei condiţiilor macro şi a pieţelor financiare, respectiv luarea măsurilor corective ce se impun.

Aplicarea unui astfel de proces asigură în primul rând un algoritm ştiinţific pentru îndeplinirea obiectivelor identificate ale investitorilor. Astfel procesul de investire face tranziţia de la intenţia simplistă de “a ne îmbogăţi”, la satisfacerea raţională a nevoilor financiare în condiţiile managementului adecvat al riscurilor inerente ale unei astfel de activităţi.

Ca o paralelă cu orice achiziţie potenţială, trecem de la achiziţia unui bun / serviciu pe baza propriilor instincte de moment la achiziţia având ca scop primordial îndeplinirea propriilor nevoi.

Concluzia: Atunci când investiţi, încercaţi să porniţi de la definirea propriilor nevoi financiare pentru care intenţionaţi să demaraţi un proces investiţional. În cazul în care nu reuşiţi să faceţi acest lucru pe cont propriu, apelaţi cu încredere la serviciile de consiliere ale unui administrator de fonduri.

Cosmin MizofCFA, CAIA – Manager Departament Administrarea Riscului

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care  intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Informațiile cheie destinate investitorilor (DICI). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.