Skip to main content

Un lucru foarte des întâlnit în practica investiţională a investitorilor de retail este lipsa unor obiective de randament certe, măsurabile.
Acest fapt derivă din tendinţa enunţată în articolul anterior (Mituri despre investiții 3) de a asimila procesul investiţional cu îmbogăţirea rapidă.

Măsurarea obiectivelor investiționale

Este foarte dificil să măsori cu precizie un astfel de obiectiv. În general, nu există o practică a determinării obiectivelor de randament prin metode ştiinţifice, ci, dacă este cazul, exclusiv pe baza opiniilor sau preferinţelor personale. Modul de setare a acestor obiective determină şi un grad redus de încredere cu privire la predictibilitatea atingerii acestor obiective.

Lucrurile stau complet diferit atunci când abordarea procesului investiţional este făcută conform teoriei moderne de management a portofoliului, pe baza stabilirii ex-ante a obiectivelor investiţionale şi a atingerii acestora în limitele constrângerilor identificate.

Întrebarea care se ridică în mod firesc este: poate această abordare modernă a procesului investiţional să îşi atingă scopul, respectiv să atingă cu un grad relevant statistic de certitudine obiectivul de randament?

Pot genera strategiile investiţionale randamente predictibile?

Răspunsul la această întrebare este: Da, dar cu precădere pe orizontul investiţional lung!
În sprijinul acestei afirmaţii prezentăm în graficul alăturat un studiu realizat de către divizia de asset management a JP Morgan, studiu actualizat cu frecvenţă trimestrială.

Sursa: JP Morgan Asset Management, Guide to the Markets, 31.03.2019

Acesta prezintă rezultatele obţinute în ultimii 68 de ani de trei strategii investiţionale pe piaţa americană: 100% acţiuni, 100% obligaţiuni şi 50% acţiuni – 50% obligaţiuni.

Pentru fiecare dintre cele trei strategii, acesta prezintă randamentele obţinute pe patru orizonturi de timp: 1 an, 5 ani, 10 ani, 20 ani, iar pentru fiecare dintre aceste orizonturi de timp au fost agregate datele obţinute pe fiecare astfel de perioadă continuă de timp circumscrisă perioadei de studiu. De exemplu, pentru orizontul de 5 ani au fost observate randamentele obţinute în intervalul 1950-2018 în oricare perioadă continuă de 5 ani (1950-1954, 1951-1955, 1952-1956 etc.).

În final, pentru fiecare orizont de timp a fost evidenţiat intervalul în care s-au poziţionat aceste observaţii, de la valoare minimă la valoarea maximă.

Concluzia pe care dorim să o evidenţiem din acest studiu este următoarea: ecartul dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a randamentelor obţinute pentru fiecare dintre cele trei strategii observate se îngustează pe măsură ce orizontul de timp luat în calcul este mai mare. Cu alte cuvinte, cu cât orizontul de timp pentru care formulăm o strategie investiţională este mai mare, cu atât probabilitatea de obţinere a obiectivului de randament setat la început pentru acea strategie este mai mare, deci rezultatul strategiei este mai predictibil.

Acest lucru se întâmplă pentru că volatilitatea poate avea ca impact neatingerea acestui obiectiv pe termene scurte, dar pe termene lungi impactul volatilităţii devine neutru – perioadele de creşteri semnificative şi cele de scăderi semnificative se anulează reciproc, iar rezultatul tinde să ajungă la media stabilită de la început. Bineînţeles, acest raţionament este valabil în condiţiile în care obiectivul de randament stabilit este realist şi consistent cu prognozele privind randamentele oferite de pieţele financiare.

Concluzie: Când vă stabiliţi un obiectiv de randament pentru o strategie investiţională aveţi şanse mult mai mari să îl obţineţi pe termen mediu şi lung decât pe termen scurt. Aceasta nu înseamnă neapărat că nu îl veţi putea obţine şi pe termen scurt, dar un astfel de rezultat s-ar datora mai degrabă norocului decât măiestriei dumneavoastră.

În cazul în care nu reuşiţi să vă formulaţi un astfel de obiectiv de randament (realist!) apelaţi cu încredere la serviciile unui consultant financiar sau ale unui administrator de fonduri. Statistic, obiectivele de randament pe termen mediu şi lung au cele mai mari şanse de reuşită şi se situează cel mai aproape de dezideratul obţinerii unei planificări financiare adecvate.

Cosmin Mizof, CFA, CAIA – Manager Departament Administrarea Riscului

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care  intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Informațiile cheie destinate investitorilor (DICI). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.