Skip to main content

Cel mai dificil lucru pe care îl poate întreprinde un investitor, fie el de retail sau instituţional, este autoevaluarea. Acesta este un demers dificil, în general, în orice meserie, dar greu putem identifica un mediu în care acesta este atât de dificil de făcut decât cel investiţional. De ce? Spre deosebire de alte domenii, în investiții, concluziile oricăror studii statistice pot fi modificate în funcţie de ceea ce analizăm: contextul investiţional, strategia de investiţii, relevanţa orizontului de timp investiţional, fluxurile de active administrate etc.

Evaluarea informațiilor dețiunute ca investitor

În plus, în investiţii, spre deosebire de alte domenii profesionale din ştiinţele exacte, există mai multe relaţii de cauzalitate ce pot determina rezultatul unei analize. Există patru categorii de informaţii cu care lucrăm la nivel conştient:

  1. Informaţiile pe care le cunoaştem şi ştim că le cunoaştem – situaţiile financiare ale unui emitent de valori mobiliare;
  2. Informaţiile pe care nu le cunoaştem şi ştim că nu le cunoaştem – raportările financiare viitoare ale aceluiaşi emitent de valori mobiliare;
  3. Informaţiile pe care le cunoaştem, dar nu ştim că le cunoaştem – opţiunile strategice ale unei companii pe termen mediu (ce pot fi deduse, să zicem, dintr-o analiză decizională binomial sau din teoria jocurilor);
  4. Informaţiile pe care nu le cunoaştem, dar credem că le cunoaştem – toate  riscurile aferente unei investiţii; această categorie de informaţii este cea mai periculoasă pentru investitori, pentru că aceasta este sursa rezultatelor neaşteptate ale activităţii investiţionale, atât în sens negativ, cât şi în sens pozitiv.

De asemenea, ceea ce face autoevaluarea şi mai dificilă în domeniul investiţional este faptul că aceasta se face doar ex-post, în funcţie de randamentele ajustate la risc obţinute.

Totuşi, rezultatele ei nu pot fi decât în mod dubitativ transpuse în activitatea investiţională viitoare, din cauza altor factori ce pot influenţa decisiv pieţele financiare în acel orizont de timp. Spre deosebire de alte activităţi care funcţionează în baza unor legităţi semnificativ stabile (domeniul legislativ, medical, academic etc), investiţiile viitoare vor fi făcute într-un mediu macroeconomic diferit, în industrii financiare schimbate de noi tehnologii, răspunzând unor alte obiective investiţionale date de demografii diferite.

În final, rezultatul autoevaluării este dat de confortul psihic cu care putem răspunde singuri la întrebarea: rezultatele investiţiei mele s-au datorat priceperii mele sau pur şi simplu altor factori pe care nu i-am avut în vedere în momentul iniţierii acesteia?

În investitii este întotdeauna important rezultatul și aproape niciodată factorii care l-au determinat, fapt ce, aproape întotdeauna stă în calea unei analize obiective a determinanților succesului. Poate și pentru că acest lucru ne asigură un confort psihic.

Pericolul cel mai mare pe care îl poate întâmpina un investitor de retail este acela de a extrapola rezultatele unei investiţii foarte bune la o aptitudine excelentă pentru activitatea investiţională. Statistic, norocul începătorului nu durează foarte mult, iar concluzia opusă – faptul că rezultatul bun al acelei investiţii s-a datorat unor factori conjuncturali – se poate transforma în rezultate dezastroase pentru capitalul acestora.

Concluzia: Nu vă supraestimaţi niciodată capacităţile cognitive şi psihologice în ceea ce priveşte activitatea investiţională. Această activitate nu este chiar atât de simplă precum poate părea şi, ca orice altă profesie, presupune mult efort educaţional şi multă experienţă pentru a putea fi exercitată în mod profesionist, cu rezultate satisfăcătoare. Teoria şi practica în domeniul investiţional sunt în permanentă dezvoltare şi se modifică în mod continuu, în funcţie de evoluţia mediului financiar global.
În final, în cazul celor mai mulţi investitori de retail, probabil este recomandabilă utilizarea serviciilor unui consultant financiar/administrator de fonduri. Costul de administrare a unui portofoliu este întotdeauna mai mic decât riscul de a încerca să faci ceva pentru care nu ai priceperea necesară.

Cosmin Mizof, CFA, CAIA – Manager Departament Administrarea Riscului

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care  intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Informațiile cheie destinate investitorilor (DICI). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.