Skip to main content

Ca regulă generală, atunci când luăm o decizie de investiţii, avem tendinţa de a acorda o mult mai mare atenţie randamentului promis decât riscului asumat. Facem acest lucru pentru că, din nefericire, aşa cum arată ştiinţa finanţelor comportamentale (Behavioral Finance) dezvoltată în ultimii 50 de ani, nu acţionăm precum nişte actori economici raţionali.

Obligațiunile și riscul

Un caz foarte practic este investiţia în obligaţiuni (guvernamentale sau corporative). În cazul fiecărei emisiuni de obligaţiuni investitorii sunt atraşi în principal de rata oferită a cuponului, fără a acorda o prea mare atenţie riscurilor asumate.

În cazul investiţiei în obligaţiuni, principalul risc asumat este cel de credit. Acesta este în principal definit ca fiind riscul ca emitentul să nu îşi poată onora obligaţiile de plată la fiecare dintre maturităţile emisiunii, aşa cum sunt acestea statuate în prospect.

Riscul de credit există şi în cazul investiţiilor în acţiuni, investitorii fiind prejuduciaţi prin deprecierea instrumentelor financiare deţinute în momentul în care companiile în cauză nu îşi pot onora obligaţiile faţă de creditori.

Impactul riscului de credit asupra investiţiei efectuate este semnificativ mai mare în cazul obligaţiunilor decât în cel al acţiunilor pentru că, în general, structura bilanţieră a unei companii se depreciază pe un orizont de timp mai lung, în general aliniat orizontului investiţional, în cazul obligaţiunilor.

Cel puţin pe piaţa de capital locală, şi mai ales în cazul investiţiilor semnificative, este mult mai uşor să lichidizezi într-un timp rezonabil investiţiile în acţiuni decât cele în obligaţiuni în momentul în care consideri că materializarea riscului de credit devine iminentă.

Evaluarea riscului de credit

Principiul de bază prin prisma căruia trebuie evaluată o investiţie în obligaţiuni este următorul: rolul principal al randamentului nu ar trebui să fie acela de a face investiţia în obligaţiuni atractivă, ci acela de a da un preţ corespunzător riscului de credit asumat prin investiţia respectivă, comparativ cu alte investiţii similare.
Din acest motiv, principalul criteriu de analiză a randamentului oferit de o emisiune de obligaţiuni este cel al diferenţei de credit (“credit spread”) faţă de investiţia fără risc (în teoria financiară asimilată investiţiei în obligaţiuni guvernamentale) cu aceeaşi maturitate (orizont de timp) şi în aceeaşi monedă.
Există mai multe modele de calcul al acestui indicator dezvoltate în timp în teoria financiară.

Dar mai important de reţinut este faptul că analiza acestuia porneşte întotdeauna de la situaţia financiară curentă a societăţii emitente şi este structurată pe modelul de afaceri al acesteia, precum şi pe prognozele privind evoluţia activităţii societăţii.

Câţiva dintre indicatorii cei mai importanţi ce trebuie luaţi în calcul sunt:

  1. Nivelul curent al datoriilor societăţii (financiare şi comerciale) şi estimarea de finanţare ulterioară a acesteia;
  2. Capacitatea societăţii de a genera fluxuri de numerar din activitatea operaţională.

Acești doi primi indicatori sunt cei mai importanți, pentru că ei constituie sursa principală din care societatea va putea să-şi ramburseze în viitor datoriile izvorâte din emisiunile de obligaţiuni. Pe termen mediu şi lung este nerealist a se asuma că datoriile financiare pot fi rambursate prin contractarea de noi datorii financiare (refinanţare).
3. Destinaţia fondurilor contractate prin emisiunea de obligaţiuni.
Sunt acestea canalizate către proiecte ce urmează a genera un randament mai mare decât costul finanţării?
4. Istoricul emitentului cu privire la rambursarea datoriilor financiare contractate.

 Noi facem analize de scoring al riscului în cazul fiecărei emisiuni de obligaţiuni în care efectuăm plasamente şi discutăm despre riscul de credit cu fiecare dintre potenţialii noştri clienţi.

Cosmin Mizof, CFA, CAIA – Manager Departament Administrarea Riscului

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care  intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Informațiile cheie destinate investitorilor (DICI). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.