Skip to main content

Când investim ne gândim la riscurile standard ce pot avea un impact semnificativ asupra rezultatului investiției noastre. Acestea sunt în general definite în toate cărțile de analiză financiară:

 • riscul de piață
 • riscul valutar
 • riscul de dobândă,
 • riscul de lichiditate

Aceste categorii de riscuri sunt mai vizibile și, prin urmare, mai uşor de perceput de către investitori. Strategiile de protecție împotriva acestor riscuri sunt, la rândul lor, destul de bine definite în teorie, pe cale de consecință pot fi ușor adoptate de către investitori.
Există un risc mai greu sesizabil și, din acest motiv, mai periculos pentru investitori. Acesta este riscul politic. El este definit ca orice acțiune luată de către autoritățile centrale sau locale cu potențial impact negativ asupra activității curente sau viitoare a companiei în care am investit.
Riscul politic poate lua diverse forme, printre care putem aminti:

 1. adoptarea de acte legislative de natură fiscală sau de reglementare a domeniului în care activează compania;
 2. acțiuni de naționalizare a activelor companiei;
 3. măsuri de retorsiune directe asupra activității companiei;
 4. acordarea sau ridicarea de licențe de monopol asupra anumitor activități, acordarea sau ridicarea dreptului de a desfășura anumite activități economice;
 5. adoptarea sau modificarea unor proiecte investiționale sau strategii economice naționale cu impact direct asupra activității companiei;
 6. măsuri de natură geo-politică cu efect direct asupra piețelor pe care activează compania.

Câteodată, separat de riscul politic, este definit și riscul de reglementare, care se concentrează pe măsurile luate de autoritățile cu rol de supraveghere și reglementare în domeniile de activitate ale companiei.

Din punctul nostru de vedere, de obicei riscul de reglementare este subsumat riscului politic, efectele acestora fiind similare.
În general, riscul politic este mult mai mare în piețele de capital mai puțin dezvoltate, cu un cadru juridic și de reglementare mai puțin mature și cu o influență mult mai puternică a factorului politic asupra mediului economic. Ne referim în general la piețele emergente sau de frontieră. Impactul direct al existenței acestui risc politic este persistența unor indicatori ai piețelor de capital semnificativ diferiți față de piețele dezvoltate, ca mod de ajustare a randamentelor așteptate de către investitori.
Astfel, piețele de obligațiuni se caracterizează prin persistența unui nivel mai mare al diferențialelor de dobândă (credit spreads), comparativ cu finanțări similare în piețele dezvoltate. Piețele de acțiuni se caracterizează prin indicatori de evaluare (Price – to – Earnings, Price – to Book Value) persistent mai mici decât în cazul companiilor similare din piețele dezvoltate. Pentru investitori nu există o strategie ușoară de protecție la riscul politic. Există, în schimb, două măsuri generale prin care aceștia pot răspunde riscului politic:

 1. diversificarea portofoliului;
 2. acceptarea riscului politic și înglobarea acestuia în filozofia lor investițională prin ajustarea așteptărilor de randament la ținte mai mari.

Suntem permanent atenți la potențialul de materializare al riscului politic pe piețele pe care sunt investite portofoliile clienților noștri. Acest aspect este relevant mai ales în cazul investițiilor pe piața locală și a celor pe piețele emergente.

Cosmin Mizof, CFA, CAIA – Manager Departament Administrarea Riscului

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care  intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Informațiile cheie destinate investitorilor (DICI). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.