Skip to main content

Riscul de curs valutar depinde de moneda de referință a portofoliului investițional. În cazul în care moneda locală în care sunt efectuate investițiile (acțiuni, obligațiuni) este diferită de cea în care este calculat randamentul portofoliului, deprecierea monedei locale față de moneda de referință pentru investitor afectează rezultatul final obținut de acesta.

Un exemplu practic

Cu titlu de exemplu, să spunem că un investitor are o sumă disponibilă – 10,000 EUR – pe care a investit-o la 27.01.2016 în acțiuni sau obligațiuni din România, denominate în RON. La data respectivă, investitorul a convertit suma inițială din EUR în RON la cursul oficial comunicat de BNR, de 4,5325.

După o perioadă de 3 ani, la data de 27.01.2019, investitorul a obținut un randament cumulat de 25% în RON. După ce își lichidează portofoliul, convertește sumele obținute din RON în EUR la cursul oficial comunicat de BNR valabil la data respectivă, respectiv 4,7648.

Investitorul a obținut un randament final în EUR rezultat din randamentul obținut în RON ajustat cu deprecierea RON față de EUR din perioada respectivă. Leul s-a depreciat față de EUR în cei 3 ani cu (4.5325/4.7648 – 1) = 4.8753%.

Așadar, randamentul final obținut de investitor în moneda lui de referință, adică în EUR, este de (1 + 0.25)*(1 – 0.048753) – 1 = 18.90%.

Aproape 25% din randamentul inițial obținut de către investitor în moneda locală este pierdut din cauza riscului de curs valutar.

Riscul valutar din România

România este o economie cu profil de piață emergentă, astfel riscul de curs valutar este semnificativ pentru investitorii străini.

Chiar dacă leul este administrat oficial de către BNR într-un regim controlat ce presupune mai puțină volatilitate decât alte monede din regiune, acesta a înregistrat o depreciere continuă în ultimii 10 ani față de EUR din cauza deficitelor structural comerciale și de cont curent, dar și a diferențelor de inflație înregistrate de către economia României față de economiile din zona euro. După cum se poate vedea în graficul de mai jos, în perioada 2009-2018, RON a înregistrat o depreciere anuală agregată față de EUR de 1.59%.

Sursa:  Bloomberg

Investitorii români și riscul valutar

În general, riscul de curs valutar este mai puțin cuantificat și administrat de către investitorii individuali din România. Aceștia nu îl percep din cauza lipsei de diversificare a portofoliilor, acestea fiind concentrate din punct de vedere geografic pe România, iar RON fiind moneda lor de referință. Totuși, chiar și în acest scenariu, riscul de curs valutar, adică riscul de depreciere al RON față de alte monede, are cel puțin un impact indirect asupra rezultatelor investitorilor prin două căi:

  1. Portofoliile investiționale sunt alocate suboptimal din punctul de vedere al obiectivelor strategice pe care acestea trebuie să le îndeplinească; de exemplu, într-o economie în care prețurile multor bunuri și servicii de larg consum sau discreționare sunt exprimate în EUR, obținerea de randamente calculate în RON nu este relevantă pentru obiectivul de conservare a capitalului investit și a puterii reale de cumpărare a acestuia; mult mai relevant este calculul randamentelor obținute în EUR, iar acestea sunt direct afectate de deprecierea potențială a monedei locale;
  2. Riscul de curs valutar este mult mai important pentru investitorii instituționali străini, iar aceștia constituie o parte foarte importantă a cererii agregate pentru active financiare românești; în momentele în care, din perspectiva acestora, riscul valutar devine atât de semnificativ în calculul randamentelor obținute din investițiile în active din România, încât acestea nu mai sunt atât de atractive față de alte active, ei vor avea tendința naturală de a le vinde; aceasta va pune o presiune uriașă pe cotațiile activelor financiare denominate în RON (acțiuni, obligațiuni), puțin probabil a putea fi contrabalansată de către investitorii locali; în final, randamentele activelor românești vor fi negative, inclusive cele calculate în RON.

Concluzie

Din perspectiva noastră, răspunsul pentru administrarea cursului de risc valutar este dat de diversificarea portofoliilor investiționale, atât din perspectiva geografică, cât și din cea a monedelor în care sunt exprimate activele financiare deținute.

Cosmin Mizof, CFA, CAIA – Manager Departament Administrarea Riscului

Informațiile cuprinse în prezentul articol sunt cu caracter informativ și prezintă opinii personale ale autorului. Opiniile prezentate în cadrul articolului nu reprezintă o consiliere financiară personalizată cu privire la investiții sau consiliere fiscală/juridică. În situația în care  intenționați să investiți într-unul dintre fondurile administrate de către SAI Certinvest SA, citiți Prospectul de emisiune și Informațiile cheie destinate investitorilor (DICI). Performanțele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanție a câștigurilor viitoare. SAI Certinvest S.A. nu este responsabilă în privința potențialelor pierderi rezultate în urma tranzacțiilor desfășurate în concordanță cu ideile exprimate în acest articol. De asemenea, autorul își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate în articolele postate, fără nicio notificare prealabilă. Preluarea integrală sau parțială a informațiilor prezentate în articolele postate pe blog se va face doar cu precizarea sursei.